Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2008 - Авторски колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,78
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Авторски колектив

Можете да изтеглите книгата Социално осигуряване 2008 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Тази книга-годишник Ви предлага цялостно професионално знание за социалното осигуряване през 2008 година.Публикувани са актуализираните текстове на основните законови и подзаконови нормативни актове по държавното обществено осигуряване и по допълнителното социално осигуряване.Представени са най-важните указания на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите, свързани с прилагането на новите моменти в законодателството. В изчерпателни приложни коментари са разяснени основните постановки, както и промените в законодателството, в сила от 1 януари 2008 г.Предлага се отново и професионално подбрана съдебна практика на Върховния административен съд.Изложението отразява състоянието на законодателствотокъм 7 март 2008 г.Автори и съставители на книгата са екип от водещи специалисти на Националния осигурителен институт, на Националната агенция за приходите и на Комисията за финансов надзор -хора с висок професионализъм и богат практически опит. Ръководител на екипа е доц. д-р Йордан Христосков.Изданието е традиционен издателски продукт и се предлага за дванадесета поредна година.Книгата е предназначена за специалисти по социално осигуряване, труд и човешки ресурси; счетоводители, юристи и социални експерти; управители на търговски дружества, предприемачи, консултанти; самоосигуряващи се граждани; студенти и преподаватели във ВУЗ.

...ане Становища, 21.10.2010 Становище относно проблема, свързан с ... Видове социални осигуровки | Социални грижи Framar.bg ... ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2003 Г.) ДВ. бр. 7 от 24 Януари 2012г. В сила от 01.01.2000 г. ... 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) майката (осиновителката), която е осигурена за общо ... КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 ... КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ - Правна помощ ... ... КОДЕКС за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., в сила ... Кодекс за социално осигуряване. чл. 4, ал. 1 КСО. Осигурени лица Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради ... § 2. За 2020 г. не се отчислява общ резерв на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално осигуряване. § 3. В Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; РАЗХОДИ 6 059 124,4 v. ФУНКЦИЯ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ" 5 996 488,4 ГРУПА a - ДЕЙНОСТ 501: ПЕНСИИ 5 314 337,6 ПЕНСИИ 5 268 544,2 Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване 4 969 296,6 ... 3 Чл.2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) Държавното обществено осигуряване предоставя обезщетения, помощи и пенсии при: По данни от проведеното от НСИ изследване „Статистика на доходите и условията на живот" (eu-silc) през 2015 г. линията на бедност общо за страната e 325.83 лв. средно месечно на лице от домакинство. КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ... Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и ... Отписват задължения към държавата възникнали преди 2008 г. с персонален код Данъци и осигуряване - Данъчно право Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност (отпреди 1. ... Изх. №04-19-871 Дата:06.02.2008 г. ОТНОСНО: Социално и здравно осигуряване на чуждестранно лице - пенсионер, гражданин на Италия, полагащи труд на територията на Република България без трудово правоотношение....