Безплатна електронна библиотека

Земеделски земи: Правен режим, книга 3

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,29
ISBN: 39591
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Земеделски земи: Правен режим, книга 3 pdf

Описание:

...е е налице в редица съвременни регулаторни документи ... store.bg - Земеделски земи. Правен режим - книга 2 - книга ... . С тях се възстановява собствеността върху земи, които нямат земеделски характер по смисъла на разглеждания закон, но по силата на изричните разпоредби на чл. 10, ал. 5, 6, 7 и 9 ЗСПЗЗ правото на ... (4) Земеделски земи по смисъла на чл. 2, т. 3, възстанов ... Земеделски земи Правен режим, книга 3 - Онлайн Книжарница ... ... ... (4) Земеделски земи по смисъла на чл. 2, т. 3, възстановени по чл. 10, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, се изключват от баланса на горския фонд и се включват в ... На регистрация по ал. 1 подлежат залесени и самозалесили се земеделски земи, правото на собственост върху които е възстановено и имат ограничителен режим "стопанисва се по Закона за горите". Концентрацията на земята - европейска тема: Въпроси като заграбването на земеделски земи и концентрацията на земя дълго време бяха свързани с държавите от Юга на планетата. 5. Земеделски земи. Определение. Субекти на правото на собственост 6. Съдържание и граници на правото на собственост върху земеделски земи. Ограничения на собствеността 7. Прилаганите мерки водят да увеличаване на процента на кооперираните земи, които през 1950-1951 г. е 56,4 % от подлежащите на коопериране земи, през 1955-1956 г. - 75 %, а през 1958 г. - 92 %. Статията е публикувана за пръв път в сп. Общество и право бр. 9/2016 г. Въведение . Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал. 2 от Конституцията на Република България (КРБ) обработваемата земя се използва само за земеделски цели ......