Безплатна електронна библиотека

Актуални промени в търговското право - Александър Кацарски

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,96
ISBN: 9789546081513
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Кацарски

Всички Александър Кацарски книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

* Търговски закон* Закон за корпорациите* Приложен коментарКоментар на последните изменения и допълнения на Търговския закон, обн. в ДВ, бр. 104 от 2007 г., с които се въвеждат в българското право Директива 77/91 ЕИО относно учредяването на акционерните дружества и поддържането и промяната на техния капитал и Директива 2005/56 ЕО относно презграничните сливания на капиталови дружества. Направените изменения и допълнения на Търговския закон, Закона за кооперациите и Закона за търговския регистър създават разпоредбите на вътрешното право, необходими за прилагането на регламентите относно европейските обединения и дружества.Изданието включва и актуализираните нормативни текстове на Търговския закон и Закона за кооперациите.

...ения, счетоводството, собствеността, търговското, и облигационното право ... АКТУАЛНИ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКОТО ПРАВО | Централен ... ... . Поръчай "Актуални промени в търговското право" от Александър Кацарски на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 В ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър и регистъра на... В началото на всяка година се предвиждат редица законодателни промени ... Актуални промени в търговското право - ИК "Труд и право" ... ... В началото на всяка година се предвиждат редица законодателни промени в трудовото и осигурително законодателство, ето защо в следната статия ще Ви представим най-съществените промени, които влязоха в сила от ... • Отговори на спешни читателски въпроси в областта на счетоводството, данъците, осигуряването, трудовото право, вещното и търговското право, митниците, застраховането и банковото дело. В сферата на търговското право, предлагаме широк диапазон от услуги: Регистрация на фирми (ЕТ, ЕООД, ООД); Регистрация на фирми собственост на чуждестранни физически и юридически лица; Последните промени в данъчните закони - в противоречие с основни принципи на търговското право автор: адв. Йордан Даскалов, публикувано на 4 декември 2015 в категория С оглед на настъпилите промени в областта на наказателното право и отпадането на института на „дознанието" в действащата наказателно-процесуална нормативна уредба, е предложена нова ... На 15.02.2019 г. се състоя разговор - кръгла маса по проблемите на търговския и потребителски арбитраж у нас, като участниците в него имаха възможност да чуят кратки изложения, да задават въпроси на лекторите и да ... Промени в Закона за акцизите и данъчните складове. От 1 януари 2020 г. влизат в сила нови промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), обн. в ДВ, бр. 96 от 6 декември 2019 г. Същност, предмет, метод и система на търговското право. 2. Източници на търговското право. Видове. 3. Субекти на търговското право. Търговец. ... Вписване на дружеството в търговския регистър. 19 ... Данъчно задълженото лице /ДЗЛ/ има право на избор кое задължение да погаси с преимущество само ако тези задължения са възникнали в рамките на една и съща календарна година. Пример : 1 Семинар: АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ТЪРГОВСКОТО ПРАВО - 15 ноември 2018 г. Курс за: ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (DPO) - 5, 6 и 7 декември 2018 г. В Ъ П Р О С Н И К ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО 1. Същност, предмет, метод и система на Търговското право 2. Източници и принципи на Търговското право 3. Същност и видове субекти на Търговското право. Обществени науки, Право и Юридическа литература, tърговско и облигационно право; Защита на конкуренцията. Държавни помощи Той има принос за развитието на българското право. Осигурил е безплатна международна квалификация н...