Безплатна електронна библиотека

Човешкото тяло като предмет на вещни права - Стоян Ставру

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,76
ISBN: 978-954-730-474-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стоян Ставру

Най-добрият Човешкото тяло като предмет на вещни права pdf, който ще намерите тук

Описание:

Книгата на Стоян Ставру засяга една неизследвана в българската правна литература, но изключително интригуваща и актуална проблематика, която все повече ангажира интереса на съвременните хуманитарни науки като цяло. Книгата се фокусира върху вещноправните аспекти на проблема. Изследователският подход е този на сравнителното право – разглежда се чуждестранният опит и преди всичко този на англо-американската система, и се анализират възприетите български правни модели. Направен е детайлен преглед на българския законодателен режим на човешкото тяло, т.е. на пълното правно съдържание на властта върху него според различни по предмет и степен нормативни актове. Тази власт включва например правата на: физически контрол, на поемане на риск по отношение на човешкото тяло, на сексуална идентичност, правото на саможертва, включващо в себе си и правото на смърт с оглед осигуряване на органи, тъкани и клетки за донорство или правото за изразяване на несъгласие срещу послесмъртно донорство и др. Правото на физически (телесен) суверенитет се явява основна предпоставка за упражняването на редица основни човешки права. С. Ставру представя модерните теоретични идеи, свързани с правото на собственост върху човешкото тяло – есенциализъм, номинализъм, еклектизъм, социоконтекстуализъм, както и възгледите на патернализма и либерализма. Обсъдени са вещноправните аспекти и теоретичната интерпретация на имплантите, експлантите и изкуствено култивираните човешки органи, на клонирането, както и някои съображения на генетиката. Книгата е предназначена основно за практикуващите юристи и медици, за студентите по право и медицина. Тя ще бъде интересна и за всеки, който се интересува от юридическата гледна точка за властта, която човекът може правомерно да упражнява по отношение на своето тяло и отделените от него органи, тъкани и клетки.

...ействие на разпореждане, наложено от икономически и политически съображения с визираните промени ... Човешкото тяло като предмет на вещни права | Galaxy.bg ... . Вж. Ставру, Ст. Човешкото тяло като предмет на вещни права. 7.При сливане в едно лице на собственика и плодоползвателя на вещта правото се прекратява. Щом като двете вещни права се съберат в лицето на един правен субект, плодоползването се прекратя ... Човешкото тяло като предмет на вещни права | Galaxy.bg ... . Щом като двете вещни права се съберат в лицето на един правен субект, плодоползването се прекратява. Игри на български език; Стратегически игри; Кооперативни игри; Ролеви игри; Игри с миниатюри; Игри с карти; Семейни и парти игри; Детски игри; Каркасон; Светът на баталия; Игра на тронове; Living ... Така вече над петдесет години след историческото решение на Върховния съд на ... стигайки и до една по-фундаментална тема като разглеждането на човешкото тяло като предмет на вещни права. ......