Безплатна електронна библиотека

Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите - том IV

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,96
ISBN: 9789543830053
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите - том IV pdf

Описание:

Трето допълнено издание

...сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област ... Закон за задълженията и договорите | Българското ... ... . В сборника е събрана и систематизирана съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област. Закон за задълженията и договорите . Чл. 2 Тълкувателно решение № 26 от 19.vi.1972 г., ОСГК на ВС ЗАКОН за задълженията и договорите Обн. - ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г.; в сила от 01.01.1951 г.; попр., бр. изв. 2 от ... закона и на добрите нрави. . ... 【Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . Закон за задълженията и договорите . Чл. 2 Тълкувателно решение № 26 от 19.vi.1972 г., ОСГК на ВС ЗАКОН за задълженията и договорите Обн. - ДВ, бр. 275 от 22.11.1950 г.; в сила от 01.01.1951 г.; попр., бр. изв. 2 от ... закона и на добрите нрави. ... Ответникът по иск за изпълнение на унищожаем договор може да ... Прехвърлянето и залагането на вземането, което е обезпечено с ипотека, встъпването в такова вземане и налагането на запор върху него, както и подновяването и заместването в задължение, обезпечено с ипотека, за да ... Законът за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите отмени някои от тези текстове (чл. 3-7 например), други - измени (чл. 8, 9, 26 и др.) - и добави три нови: чл. 20а, чл. 114, ал. 4 и ... Не е „капаро" и не е „задатък" (за какъвто говори Законът за задълженията и договорите) т.нар. „отменина". Тя е по-неизвестен термин и за нея е чл.308 от ТЗ. Основното противоречие между съдилищата касаеше въпроса дали редът е този по ЗОДОВ или този по Закона за задълженията и договорите („ЗЗД"). По аргумент за по-силното основание, когато са извършени две последователни сделки, едната от които е дарение, а другата - продажба на едно и също лице, няма заобикаляне на закона по смисъла ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част v Действия на задълженията - изпълнение, неизпълнение, забава на кредитора (чл. 63-98) В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите. В първата част се обръща внимание на на сключването и действието на ... Съдебна практика по Закона за задълженията и договорите - в два тома. Издателство: Паралакс; В наличност: Не; Корична цена: 39.00 лв (-18%) Цена на Мобилис: 33.15 лв. Спествявате: 5.85 лв + 117 точки Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите Коментар на закона за задълженията и договорите. Том i. 1924, с. 193, където е посочено, че изгубването на срока от страна на главния длъжник не засяга солидарния поръчител или съдлъжника ... В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда ... В статия за "Лекс" проф. Анелия Мингова отговаря на въпроса кога съдът е длъжен да сл...