Безплатна електронна библиотека

Опазване на околната среда

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,93
ISBN: ISBN 978-954-730-524-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Опазване на околната среда epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В сборника е представена нормативната уредба на отношенията, свързани с опазването на околната среда и защитата на здравето на хората, опазването и ползването на компонентите на околната среда, осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда, правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите лица в тази област.Поместен е Законът за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети, уреждащ превантивните мерки, които трябва да се предприемат при непосредствена заплаха от екологични щети, и последиците за причинителите на екологични щети.Уредбата в областта на защитата на природните богатства на България е представена и от Закона за защитените територии и Закона за биологичното разнообразие.Текстовете са анотирани с препращания между правни норми, включени в сборника, към разпоредби на други закони и подзаконови актове по прилагането им.

...азания и номенклатури" ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . В съвременните условия на научно-техническа революция, когато човекът все по-активно се намесва в природните процеси, опазването на околната среда се превръща в един от най-острите и актуални проблеми. Опазване на околната ... Структура и функции - Министерство | МОСВ ... . Опазване на околната среда Осъществява се последователно контакт между цилиндъра и два топлинни източника - един с температура т1 (нагревателя) и друг с температура т2 т1 (охладителя). На 29 септември от 16 ч.в Бизнес център и хотел „Земята и хората", зала „Тракия", екипът на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда/ ПУДООС / ще представи ... Разходите за опазване и възстановяване на околната среда се отчитат посредством статистическо наблюдение, в чийто обхват са включени стопанските субекти (фирми, организации, министерства ... Околната среда е средата, в която живеем. От околната среда зависи нашето здраве и начина ни на живот. Човекът трябва да се грижи за околната среда и да не я замърсява, защото това може да доведе до фатален край на ... Опазването на околната среда е много важно за да се възвърне равновесието в природата , а това може да стане единствено чрез будната ни съвест. ... но при тях целта е пълното опазване на ... • iso 14001 определя изискванията към системата за управление на околната среда, която може да се интегрира с други изисквания за управление, за да помогне на организациите да достигнат, както ... ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ot Ана Николаева Джинева, 18 г. ... което затруднява нейното опазване и го прави зависимо от волята на собственици и мениджъри. Всички тези замърсители се ... Мерките за опазване на околната среда се изразяват в система от обществено-политически, правни, социално-икономически, технически, педагогически, хигиенни, естествено-научни и други мерки ... На 31 юли 2009 г. Съвета на директорите на компанията-майка одобри Политика в областта на околната среда на групата Generali. Специалност „Екология и опазване на околната среда" в ЛТУ е в област на висше образование с шифър 4. „Природни науки, математика и информатика", професионално направление 4.4. Алтернативни източници на електроенергия и опазване на околната среда ... а и замърсяват околната среда. Противопоставят им се обаче възобновяемите ресурси, като геотермалната енергия или ... Опазване на околната среда (есе) Природата е нашата майка,и ние не бихме могли да живеем без нея. Човекът е безпощаден.Той взема от природата - с пълни шепи и не се замисля,че на този свят има и други същества. Опазване на околната среда ... които хората изхвърлят в околната среда, стават все повеч...