Безплатна електронна библиотека

Стратегия - Колектив

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,59
ISBN: 9789543270491
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив

Всички Колектив книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Създаване и прилагане на най-добрата стратегия за вашия бизнесДобрата стратегия, съчетана с отлично приложение, е най-добрата гаранция за успеха на всяка компания. Освен това е неопровержим признак на добро управление.Добрата стратегия, съчетана с отлично приложение, е най-добрата гаранция за успеха на всяка компания. Освен това е неопровержим признак на добро управление. Както и другите книги от поредицата HB Essentials, Стратегия разглежда всички по-важни моменти по темата:* Що е стратегия* SWOT анализ и поглед навън към заплахите и възможностите* SWOT анализ и поглед навътре към силните и слабите страни* Типове стратегия и кой от тях съответства на вашия бизнес* Стратегически ходове и механизмите на успеха* От стратегията до приложението и търсене на съчетаването* Планове на действие и архитектура на приложението* Как да не губите курса и да не се отклонявате от плана* Качеството на правилните хора на борда и човешката страна на приложението* Стратегията като работа в ход.

...ечеливши решения, видео материали и статии от професионалисти ... Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 ... ... . Планирайте своята покер стратегия още днес! Стратегия за управление на риска на Община Велико Търново - 2014 - 2016 г. (3,4 mb) Риск - регистър за определяне на рисковете в дейностите на структурите на общинска администрация в Община Велико Търново за периода от 01.01.2015 ... Стратегия за управление и разпореждане с... Анализ на по ... PDF СТРАТЕГИЯ ... .01.2015 ... Стратегия за управление и разпореждане с... Анализ на потребностите от подкрепа за... Общинска Стратегия за подкрепа за личностно... Стратегия за развитие на спорта на... Борисов: Национална стратегия за детето 2019-2030 няма Вицепремиерът Томислав Дончев определи като спекулация появилата се информация за неправомерно отнети деца от семействата им Национална стратегия за насърчаване на МСП в България 2014-2020: Small Business Act Малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на всяка икономика в Европейския съюз и по света. стратегия за борба с наркотиците, основана на интегриран и балансиран подход към проблемите, свързани с намаляване на търсенето и предлагането на наркотици. Н ационална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.) Версия за печат Национална стратегия за младежта 2010 - 2020 г. Стратегия за развитие на социалните услуги в област Шумен (2016 - 2020) 3 РЕЗЮМЕ Стратегията за развитие на социалните услуги в област Шумен (2016-2020 г.) е разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и ... СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО ПРЕЗ ПЕРИОДА 2016 - 2020 ГОДИНА Приема се на основание чл. 263 ал.1 т.1 от ЗПУО с Решение на ПС - протокол № 18 от 08.09.2016 г, одобрена с протокол № 2 от 28.03.2017 г. … Има още → Енергийната стратегия е разработена от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и одобрена от Министерски съвет на основание чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за енергетиката. Актуализирана енергийна стратегия на Република България до 2020 г. Решение на МОСВ за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка Стратегия Печеливш растеж Устойчивият растеж е от съществено значение, за да предложим на клиентите си сигурност. Стратегия за развитие на човешките ресурси в Министерство на вътрешните работи през периода 2019-2025 г. Документът е утвърден със заповед № 8121з-865/24.07.2018 г. на Министъра на вътрешните работи СТРАТЕГИЯ ЗА ВНЕДРЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В БЪЛГАРИЯ І.ВЪВЕДЕНИЕ Настоящият документ очертава същността на електронното Национална стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. План за действие за 2019 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 - 2020 г. Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС) в Република България е разработена във връзка с изискванията на чл. 151 от Закона за водите. Основните етапи на разработването включват ... Маркетинговата стратегия не е ориентирана към крайната цел на бизнеса. Много пъти, консултантите по маркетинг дават стратегия, насочена към повишаване на твоето публично присъствие....