Безплатна електронна библиотека

Основи на управлението на публичния сектор + CD - Светослав Ставрев, Александър Вълков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,94
ISBN: 9789543260775
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Светослав Ставрев, Александър Вълков

Тук ще намерите книгата Основи на управлението на публичния сектор + CD pdf

Описание:

Всеки читател има право да знае предварително характера на текста, който му се предлага. Уважавайки това право, авторите на настоящото издание поясняват:* Предлагаме не класически учебник, а пособие за допълване и освежаване на познанията в областта "Управление на публичния сектор". От възможността могат да се възползват студенти, действащи политици, мениджъри, администратори, както и всеки любознателен човек.* В книгата са представени подбрани преводи на оригинални текстове от най-утвърдените в съответните тематични сфери автори. Скромно място е отделено и на преценени като подходящи наши текстове.* Акцентирано е и върху систематизацията и визуалното представяне на основните познания по същност и съдържание на управленския процес в публичния сектор - политически, ръководен и административен, както и стратегически, тактически и оперативен мениджмънт; програмното начало в осъществяването на управленските функции, подготвящи количеството и качеството на предоставяните публични и частично смесени блага; формирането на публичните сфери; административен капацитет на органите на държавната власт и др.

...втор доц. Божидар Гьошев; Лекции и записки по основи на управлението „Основи на управлението" - изд ... store.bg - Закупилите книгата "Основи на управлението на ... ... . Стено, автор Анастасия Станчева  УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО РЦДО - ХАСКОВО КУРСОВА РАБОТА по дисциплината "СПЕЦКУРС ПО СЧЕТОВОДСТВО В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР" на тема Счетоводно отчитане на дълготрайните материални ак Документ от ... Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса в свищовската академия представители на нау ... Основи на управлението на публичния сектор ... ... Управлението на проекти дискутираха на кръгла маса в свищовската академия представители на науката и практиката ... Методиката за гъвкаво управление на проекти в публичния сектор ... турите на организациите в публичния сектор, пред-лагащи публични блага. Основни елементи на публичния сектор са организациите, които произвеждат различните ви-дове публични блага. Йотова Л., Микроикономика, Стопанство, С., 2001. Коландър Д., Основи на икономиката. Основи на управлението Ч. 2. Ел. ресурс ИК УНСС 2016 cd 978-954-644-801-9 98 Кузманова, Марияна Основи на управлението Ч. 1. Ел. ресурс ИК УНСС 2016 cd 978-954-644-800-2 99 Кулов, Георги Хора на истината 2. прераб. и Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... Основи на управлението 1 2019-01-01 05:41:10 Групата определяме като : Съвкупност от двама или повече индивиди които си взаимодействат и се намират в отношение на взаимна зависимост в процеса на ... Основи на управлението на публичния сектор + cd Издателство: Парадигма Автор: Светослав Ставрев, Александър Вълков на работните процеси в публичния сектор. Обект на изследване са системите за финансово управление и контрол в общините в България. "Практическите изследвания в областта на управлението на човешките ресурси като компонент от реализацията на ефективни публични политики", Годишник на департамент „Администрация и управление" т. 3, 2018, ISSN 2603-297X ... Основата на управлението на работни процеси е изричното предста-вяне на работните процеси заедно с техните дейности и ограниченията им по време на изпълнение. Пенчев, Пенчо (2016) Основи на управлението В. Търново. Абагар. isbn: 978-619-168-147-1 Пенчев, Пенчо (2016) Устойчиво развитие. Учебни материали за дистанционно обучение....