Безплатна електронна библиотека

Нотариусът и правото - Камен Каменов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,51
ISBN: 9789542803423
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камен Каменов

Тук ще намерите книгата Нотариусът и правото pdf

Описание:

Книгата съдържа статии и студии по интересни и актуални въпроси на вещното, семейното и облигационното право, пречупени през призмата на практиката на нотариуса.

...во, пречупени през призмата на практиката на нотариуса ... ВКС развива правото: Нотариалното завещание не се диктува ... ... . Правото по местоизвършване на сделката може да не регламентира не само едновременно удостоверяване на подпис и съдържание, но и подписването по реда на чл. 589, ал. 2 ГПК - „Когато ... Тук нотариусът действа като съдия и признава правот ... store.bg - Закупилите книгата "Нотариусът и правото" купуват и ... ... Тук нотариусът действа като съдия и признава правото на собственост с мотивирано постановление, като обсъжда всички приети доказателства - гласни и писмени. Нотариусът ще извърши предвидените в закона действия и ще състави протокол за обявяването на моето завещание. Правото на строеж включва два основни компонента - правото да се построи сграда върху чужда земя и правото на собственост върху построената сграда. Камен Каменов - нотариус, член на Съвета на Камарата на нотариусите в България, години наред е бил заместник-председател на Камарата на нотариусите, автор на книгата „Нотариусът и правото ... Латински нотариус (на гражданското право) и обществен нотариус. Нотариусът на Европейския континент е длъжностно лице, отговарящо на определени критерии и условия. На тези лица съответната държава е делегирала ... Статията описва какво представлява правото на ползване, какви са хипотезите на неговото учредяване, как става, необходимите документи и такси. При липса на документ за собственост върху недвижим имот собственикът и/или владелецът може да се обърне към нотариус, с молба да издаде констативен нотариален акт въз основа на предоставени документи, Ако нотариусът признае на молителя правото на собственост, тогава той въз основа на постановлението издава констативния нотариален акт за правото на собственост. Правото на собственост върху недвижим имот се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. ... че нотариусът може и да откаже издаването на констативен ... Все повече хората предпочитат този начин на разплащане.При сделки с имоти нотариусът установява правото на собственост, обстоятелството, че договорът не противоречи на закона и добрите ... Опазване правата и интересите на страните Чл. 25. (1) Нотариусът е длъжен да опазва правата и ...