Безплатна електронна библиотека

Колективно управление на авторските и сродните им права - Георги Саракинов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2008
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,36
ISBN: 9789547305298
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Саракинов

Най-добрият Колективно управление на авторските и сродните им права pdf, който ще намерите тук

Описание:

В книгата е разгледана същността на колективното управление на авторски права, направен е преглед на състоянието на колективното управление на авторски права в Европа и у нас в неговото развитие. Анализирани са дейността на организациите за колективно управление на такива права, режимът на тяхното учредяване и функциониране, като се набляга на изясняването на специфичното им положение. Особено внимание отделено на характера на договорите, които тези организации сключват - с членовете си и с ползвателите. Отделно се извеждат и изясняват някои ключови въпроси - за контрола на държавата над тези организации, за съвместимостта между тяхната дейност и антимонополното законодателство, за третирането на нечленовете. Накрая се разглеждат някои моменти, свързани с новите условия, породени от разпространението на цифровите технологии и интернет.Автор на първата българска книга, посветена на колективното управление на авторски права, е д-р Георги Саракинов, юрист с безспорни познания и дългогодишен опит в тази област, поставил основите на организациите за колективно управление на права в България. Изданието ще представлява интерес за много хора - както творци, така и участници в т.нар. културни индустрии, а също и практикуващи юристи - съдии, адвокати и юрисконсулти.

...т закрила, не е необходимо извършването на никакви допълнителни действия като вписване, регистриране и др ... 【Колективно управление на авторските и сродните им права ... ... .под. [/xa_slide] 4. са закупени в страната от лице, което е придобило по законен път правото да прави такива записи и е уредило въпроса с авторските и сродните им права, свързани със записа; Собствениците на заведения в България трябва да внимават за мними инспектори, проверяващи уреждането на авторските и сродни права в тях, както и за служители на Европейска агенция за защита на изпълнителски ... Организациите за колективно управление на авторски права представляват посредници между автора на дад ... Проект за Закон за колективно управление на авторско право ... ... Организациите за колективно управление на авторски права представляват посредници между автора на дадено произведение и аудиторията, която го използва.. Организациите за колективно управление на авторски права ... Проект за Закон за колективно управление на авторското право и сродните му права. Министерство на културата. Авторски права, автор, авторство. Права, сродни на авторското право. Права на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и филмовите продуценти. В правната доктрина се е оформило разбирането, че интелектуалната собственост се Съавторството е сложен и комплексен въпрос, който има законова регламентация в специалния Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП, в сила от 01.08.1993г.). През 1993г. е приет новият Закон за авторското право и сродните му права. В чл.40 на закона за първи път е заложено съществу...