Безплатна електронна библиотека

Планиране и прогнозиране - Ирена Славова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,49
ISBN: 9789545355387
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ирена Славова

Всички Ирена Славова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Изхождайки от известната мисъл "Планирането е всичко, плановете са нищо", стремежът на автора и да характеризира и отрази съвременните теоретико- приложни аспекти в националното планиране; планирането на регионалното развитие на различните пространствени равнища на управление, планирането на бъдещето развитие на фирмата като цяло, както и на нейните основни функционални дейности /т.е. разработката на фирмения план и неговите функционални раздели/.Във всяка тема е направен опит да се даде както задоволително съотношение между въпроси и отговори, така и достатъчно свобода и стимули за предприемаческо мислене, за генериране на творчески идеи при формирането на бъдещето развитие на дадена икономическа система /национална, регионална, фирмена/.Ирена Славова преподава дисциплините "Планиране и прогнозиране", "Бизнес планиране", "Управление на проекти" на студенти от бакалавърска и магистърска степен на обучение в Университета за национално и световно стопанство и в Нов български университет.

...рогнозиране Съдържание: 1 ... Планиране и прогнозиране ... . Планирането като функция на управлението. Задачи на планирането. 2. Принципи и подходи... Прогнозиране и планиране. Управленски процеси, чрез които се осъществява връзката между събитията от миналото, настоящето и бъдещето. ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАН ... Прогнозиране и планиране - ZeronBG ... . ПЛАНИРАНЕ И ПРОГНОЗИРАНЕ Лекции (пищови), 49 страници по-големи от стандартните, съдържа 28 теми Безплатно Планиране е всяка човешка дейност, свързана с определяне на цели, които трябва да бъдат постигнати в бъдеще с изясняването и определянето на необходимите за постигането на т...