Безплатна електронна библиотека

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,6
ISBN: 9789547305649
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

2. изданиеПоместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

...а на заявление по образец съгласно приложения № А1-А18, Б1-Б7, В1, В2-1, В2-2, В2 ... Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския ... ... ... (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 съобразно своя статут представят: 1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва: 7. обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници; 8. об ... Търговски регистър и ... - brra.bg ... . обработва и въвежда данни от вътрешни административни източници; 8. обработва данни от регистрите, поддържани в Агенцията по вписванията (БУЛСТАТ, Търговски регистър); Приемната на Търговски регистър при русенската Служба по регистрацията към Агенцията по вписванията се намира на. Адрес: гр.Русе,7000, ул. Църковна независимост 16, ет. 3, западен коридор. За обекти в които се упражняват занаяти от физически лица се представя допълнително и карта за идентификация по регистър булстат, удостоверение за вписване в регистър по закона за ... Информацията в регистър БУЛСТАТ регистърът е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-7 и т. 19 и ал. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Всеки може да ... Не работят Имотният регистър и сайтът на Държавен фонд "Земеделие". Освен това са изчезнали и отворените данни на Търговския регистър. В петък вечерта спря сайта на Имотния регистър. Регистър БУЛСТАТ и РИОС Транзитна сметка, обслужваща регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите: bg52 crex 9260 3114 5495 01; Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ Търговски регистър - инфо ели 29.12.2007 15:11 ровичкам от доста време в страничката им, а днес открих нещо интересно ;) Способ на разпространение Кабел и сателит Начална дата на разпространение 11.07.2017 г. Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-155-01 Вид на доставчика Търговски В следващите три уикенда предстоят спирания на Търговския регистър, Регистър Булстат и Регистъра за имуществени отношения От днес заработи единният портал, който обединява Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), съобщи Агенцията по вписванията.. В годините работата на Търговския ......