Безплатна електронна библиотека

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,46
ISBN: 9789547305649
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

2. изданиеПоместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

...вените отношения на съпрузите ... Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския ... ... . Информация (10) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2012 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 99 от 2012 г.) При пререгистрация търговците се изключват от регистър БУЛСТАТ и кодът по БУЛСТАТ става ЕИК на търговеца. Инсталиране на Java. За да може да работите в Търго ... Търговски регистър и ... - brra.bg ... . За да може да работите в Търговския регистър е необходимо да имате инсталирана Java и да ползвате браузър, който поддържа Java plugin (Internet Explorer или Firefox ESR v.52).Най-новата версия на Java може да изтеглите и ... Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. Прочети цялата новина Нови електронни услуги към Имотен регистър в обединения портал. 09.06.2020 г. Имотен регистър. Прочети цялата новина Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ ⚫ от 【Сиби】 9789547305649 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Регистър БУЛСТАТ се води от Агенция по вписванията (също както Търговски регистър и Имотен регистър) и представлява единен, централизиран и електронен регистър. Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър: чл. 3, ал. 3 и 4 - относно регистрирания достъп до делото на търговеца; Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Услугата предоставя на крайните потребители достъп срещу заплащане на отделни спортни ... Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи ... Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се про...