Безплатна електронна библиотека

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,50
ISBN: 9789547305649
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

2. изданиеПоместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

... регистър в обединения портал ... Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския ... ... . 09.06.2020 г. Имотен регистър. Прочети цялата новина Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ ⚫ от 【Сиби】 9789547305649 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Регистър БУЛСТАТ се води от Агенция по вписванията (също както Търговски регистър и Имотен регистър) и представлява единен, централизиран и електронен регистър. Наредба №1 от 14 февруари 2007 г ... Търговски регистър и ... - brra.bg ... . Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър: чл. 3, ал. 3 и 4 - относно регистрирания достъп до делото на търговеца; Действителни собственици, вписани съгласно ЗМИП Kъм Търговски регистър Услуги по заявка Плати за да гледаш/ Pay-Per-View Параметри Услугата предоставя на крайните потребители достъп срещу заплащане на отделни спортни ... Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи ... Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи ... Интегриране в единна система на информация от много източници. Източници: Търговски регистър, регистър БУЛСТАТ, НИС Делфи за история на регистрацията, НОИ за персонала, НАП за ДДС регистрация и много други Информацията в регистър БУЛСТАТ регистърът е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-7 и т. 19 и ал. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Всеки може да ... Коментарът има за предмет подробно и систематично изследване на правната уредба, съдържаща се в Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър в актуалните ... Вписване и заличаване в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения № А1-А18, Б1-Б7, В1, В2-1, В2-2, В2 ... (1) За регистрация в регистър БУЛСТАТ лицата по чл. 3, ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 съобразно своя статут представят: 1. препис от съдебно решение или друг документ, както следва: 7. обработва и въвежда данни от вътрешни административни ...