Безплатна електронна библиотека

Подпомагащата страна в съдебния исков процес - Камелия Цолова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,69
ISBN: ISBN 978-954-730-579-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Камелия Цолова

Можете да изтеглите книгата Подпомагащата страна в съдебния исков процес във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Предмет наизследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исковпроцес. Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата странае свързана основно с настъпилите промени в гражданскопроцесуалната правна уредбаи влизането в сила на новия Граждански процесуален кодекс. Авторката фиксирасвоето внимание върху изясняване на процесуалната роля на третото лице-помагач висковото съдопроизводство и условията за допустимост за участие в процеса наподпомагаща страна. Особено внимание, предвид основното му значение изобщо заинститута на подпомагащата страна, е отделено на правния интерес от допълнителновстъпване. Изследвани са особеностите на разглеждането и завършването на исковопроизводство при участието на подпомагаща страна. Анализирани са подробноправните последици, които законът свързва с постановяването на мотивираносъдебно решение в дело, в което е участвала подпомагаща страна. В книгата есинтезирана и критично анализирана богата съдебна практика, което, заедно сбезспорните й научни достойнства, я прави интересна за всеки практикуващ юрист,който се интересува от актуалните проблеми на гражданския процес.

...а в съдебния исков процес ... Подпомагащата страна в съдебния исков процес | Galaxy.bg ... . Необходимостта от актуално изследване на темата за подпомагащата страна е свързана основно с настъпилите ... Въпрос № 56 СТРАНИ В ИСКОВОТО ПРОИЗВОДСТВО Понятие. Субектите на съдебния исков процес са съдът и страните. Съдът е субект, а не стра ... Подпомагащата страна в съдебния исков процес ... . Съдът е субект, а не страна. Страните са ищец и ответник. Ищецът е лицето, от чието име се предявява искът ... Право > Гражданско право, процес. ... Подпомагащата страна в съдебния исков процес (16.00лв.) ... Правна закрила на промишления дизайн в ЕС ... Прилики и разлики със съдебния исков процес. 90 Арбитражно решение - същност и правни последици. Защита срещу арбитражно решение. Всичко за ученика Заглавие: Подпомагащата страна в съдебния исков процес. Предмет на изследване в тази книга е институтът на подпомагащата страна в съдебния исков процес. Необходимостта от актуално ... Мингова, Анелия (1999) Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения С: Софи-Р. Второ преработено и допълнено издание, 1999, 448 с., isbn 954638-049-. Проблемът за разноските на третотo лице (подпомагащата страна в процеса) ... Подпомагащата страна в съдебния исков процес. Сиби, С., 2009, с. 33 и сл. и цитираните там автори. Пак там, с. 296. Виж откритите Музика за търсене "Камелия" в музикалният магазин онлайн music.store.bg. Подпомагащата страна в съдебния исков процес (16.00лв. Сиби Поръчай Книжарници Вижте къде може да намерите книжарниците ни. Климент Охридски". Автор е на книгата „Подпомагащата страна в съдебния исков процес", на публикации в сборници и в периодичния правен печат. В тази необикновена книга са описани пътешествията на доктор Лемюел Гъливер. В земите на лилипутите тай тегли с една ръка цяла кралска флота, а в страната на великаните се дуелира с оси и пие от напръстник. Климент Охридски". Автор е на книгата „Подпомагащата страна в съдебния исков процес", на публикации в сборници и в периодичния правен печат. Когато обаче едно увреждане е продължителен процес и е започнало в съдебния район на един съд а е приключило в района на друг съд, то искът се предявява в съда, в чиито район е приключил ......