Безплатна електронна библиотека

Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008) - Александър Корнезов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,59
ISBN: 9789547305816
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Корнезов

Тук ще намерите книгата Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008) pdf

Описание:

Този преглед на българската съдебна практика включва десетки решения, определения и разпореждания на български съдилища за периода 2007-2008 г. Изследването е разделено в две големи групи - преглед на съдебната практика по административни дела и преглед на съдебната практика по граждански и наказателни дела. Първата група включва преглед на съдебната практика на Върховния административен съд и на Административен съд София-град, а втората - на Върховния касационен съд, Софийския градски съд и Варненския окръжен съд. Особено внимание в анализа на съдебната практика е отделено на систематизирането й в отделни групи от повтарящи се проблеми, които могат да служат за база или за отправна точка при поправяне на допуснатите грешки. Специален фокус в това отношение представлява изследването на делата, в които българският съд е трябвало да отправи преюдициално запитване, но не го е сторил. Особен акцент е поставен върху практиката на Конституционния съд, на която е посветено началото на книгата.Книгата завършва с кратък анализ на пътищата за защита срещу неизпълнението на общностните задължения на българските съдилища. Това напомняне е особено важно с оглед накърнените права на страните в делата, в които им е било отказано право, което черпят от общностния правопорядък, както и за самите български съдилища и за всеки един български съдия поотделно - за да е наясно с това, че действията му или бездействията му във връзка със съдебния контрол, който упражнява по прилагане на общностното право, не трябва да останат без последици.От материалноправна страна е включен възможно най-широкият калейдоскоп на правото - от конституционното право и процес, през данъчното, митническото, конкурентното, осигурителното право, въпросите на обществените поръчки, визите, имиграцията и убежището, до гражданския процес, правото на интелектуална собственост, семейното и наказателното право.Александър Корнезов е реферандер в Съда на ЕО и преподавател по процесуално право на ЕС. Автор е на книгата "Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности", както и на редица публикации.

...МА „Преюдициални запитвания ... Общностното право в българската съдебна практика (2007 ... ... . Практическо овладяване на начина на изготвяне на 2. Значение на термина "съдебна практика" за науката (доктрината) В науката терминът "съдебна практика" се използва в смисъл на субсидиарен източник на правото, като възгледите са различни. Съдебна практика по чл. 35а и ... Общностното право в българската съдебна практика (2007 ... ... . Съдебна практика по чл. 35а и сл. ЗЕВИ ... чиято задача е да прилагат разпоредбите на Общностното право в рамките на тяхната компетентност, трябва да гарантират пълното действие на тези норми ... 1. Съдебната практика на Обединеното кралство. Проблемът с осъществяването на владение и контрол върху предоставено обезпечение с договор за залог по реда на ЗДФО е дискутиран в контекста на съдебна практика от ... Автор на книгите „Преюдициалното запитване до Съда на ЕС", „Отговорността на държавата за нарушаване на правото на ЕС", „Общностното право в българската съдебна практика", както и на ... Общностното право в българската съдебна практика (2007-2008) Автор: Александър Корнезов Издателство: Сиби Корица: Мека Брой страници: 240...