Безплатна електронна библиотека

Семеен кодекс / Ново 2009

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,57
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...офия, България. НОВ СЕМЕЕН КОДЕКС: ... 【Семеен кодекс / Ново 2009】 Солотон • Цена | Ciela.com ... ... нов закон за детето нов закон за детето нова вълна нова година ново начало ново ... 27 Декември 2009 г. Рождество Христово ii: 11 Юли 2010 г. СЕМЕЕН КОДЕКС Обн ., ДВ , бр . 23 от 22.03.1968 г., в сила от 22.05.1968 г., изм ., бр . 92 от 28.11.1969 г., бр . 27 ... СЕМЕЕН КОДЕКС - econ.bg ... .1968 г., изм ., бр . 92 от 28.11.1969 г., бр . 27 от СЕМЕЕН КОДЕКС В сила от 01.10.2009 г. Обн. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г. Извлечение! ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪПРУЗИТЕ Раздел i. Общи положения Новият Семеен кодекс (СК -обн. ДВ, бр. 47 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г.) предвиди създаването на регистър на имуществените отношения между съпрузи. На 1 октомври 2009 г. в юридическото пространство на Република България кацна едно ново понятие - т. нар. "брачен договор". Абсурд, цинизъм 6. Семеен кодекс от 1985 г. (в сила до 1 октомври 2009 г.) 7. Извлечения 7.1. Семеен кодекс от 1968 г. [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване] 7.2. СЕМЕЕН КОДЕКС В сила от 01.10.2009 г. Обн. ДВ. бр.47 от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г ... ГЛАВА ОСМА от СЕМЕЕН КОДЕКС (Обн., ДВ, бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 1.10.2009 г., изм., ... В случаите по ал. 2 Съветът по международно осиновяване прави ново предложение. (4) За даване на съгласие за ... Сборникът предлага улеснение и удобство на всички, ползващи закона. Той представя разпоредбите на двата кодекса, като сравнява текстовете им. Целта е да помогне за бързо и лесно намиране на нужния текст в новия СК, да ... Нека си припомним, че през есента на 2009 г. новият Семеен кодекс направи няколко малки революции: В уредбата на имуществените отношения между съпрузите се въведе възможност за избор какъв да ... Ново! Граждански процесуален кодекс 2 09 С01 18. издание към 9 януари 2020 г. Издателство: Сиби...