Безплатна електронна библиотека

Устройство на територията – част І (приложение)

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,92
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Устройство на територията – част І (приложение) epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В приложението е поместена новата наредба, с която се определят изискванията припроектирането, изпълнението и поддържането на строежите за осигуряване надостъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичнитенужди на хората с намалена подвижност, включително хората с увреждания.Тяотменя Наредба № 6 за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии,като старата наредба се прилага за строежи, чиито инвестиционни проекти саразработени в съответствие с нейните разпоредби и са внесени за съгласуване иодобряване от съответните органи, които издават разрешения за строеж, предивлизането в сила на новата наредба - 14.07.2009 г.Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежитев съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително захората с увреждания

...витие на туризма в община Пловдив за периода 2014-2020 г ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Архив Стратегии и програми (1) Специфични правила и нормативи по чл. 13, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), с които се допуска специален режим на устройство и контрол и отклонения от правилата и ... Устройство на територията - част І (приложение) се ... Закон за устройство на територията | МРРБ ... ... Устройство на територията - част І (приложение) сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Приложение 3. към чл.30,т.2 (Глава ІІ, Раздел Іv) от Наредба №2 на Общински съвет - Годеч. АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ . УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Приложение №2 ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ „ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ " ЗА ПЕРИОДА 07.11.2011 год. до 03.07.2015 год. Настоящия отчет е на базата на осъществените административно - устройство на територията (ЗУТ). Сградата е построена в периода 1952 - 1955 г. ... Имотът попада в границите на І-ва ... климатизация на част от кабинетите функционира в два режима „летен" с НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ГЛАВА І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с изграждане, по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра ... посочени в т.1 и 2 на приложение ...