Безплатна електронна библиотека

Семеен кодекс 2009 г. и Семеен кодекс 1985 г. - Съпоставка на текстовете и съставителство- чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова, Веселин Петров

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,55
ISBN: 9789542805601
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съпоставка на текстовете и съставителство- чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова, Веселин Петров

Всички Съпоставка на текстовете и съставителство- чл. кор. проф. дюн Цанка Цанкова, Веселин Петров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Сборникът предлага улеснение и удобство на всички, ползващи закона.Сборникът представя разпоредбите на двата кодекса, като сравнява текстовете им.В сборника ще намерите и текстовете на законите, регламентациите в които имат отношение към материята на семейното право. Те дават информация със значение за развитието на съответните семейноправни институти и новите положения в уредбата им. Това са извлечения: от част трета, част пета и част шеста на Гражданския процесуален кодекс, от Закона за закрила на детето и от Закона за гражданската регистрация. Поместени са и Законът за медиацията и Законът за наследството.

.... Закон за лицата и семейството Закон за закрила на детето Закон за защита от домашното насилие Закон за наследството Семеен кодекс от 1985 г ... 【Семеен кодекс 2009 г. и Семеен кодекс 1985 г.】 СИЕЛА ... ... . (в сила до 1 октомври 2009 г.) Поръчай "Семеен кодекс 2009 г. и Семеен кодекс 1985 г./ Съпоставка на текстовете" от Цанка Цанкова и Веселин Петров на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Семеен кодекс Обн. ДВ. бр. 47 от 23.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16.10.2009 г., изм ... Действащият Семеен кодекс е при ... PDF СЕМЕЕН КОДЕКС ., . 92 28.11.1969 ., . 27 ., . 90 12.11 ... ... .bg на ☎ 0700 10 399 Семеен кодекс Обн. ДВ. бр. 47 от 23.06.2009 г., изм. ДВ. бр. 74 от 15.09.2009 г., изм. ДВ. бр. 82 от 16.10.2009 г., изм ... Действащият Семеен кодекс е приет през 1985 г. и оттогава почти не е променян, като изключим концептуално новата уредба на осиновяването, приета през 2003 г. Проектът отлежава толкова дълго в 40-то Народно събрание, че ... Сборникът включва Семейния кодекс от 2009 г., който е в сила от 1 октомври 2009 г. Поместени са и Законът за закрила на детето и Законът за защита от домашното насилие, които допълват уредбата ... 6. Семеен кодекс от 1985 г. (в сила до 1 октомври 2009 г.) 7. Извлечения 7.1. Семеен кодекс от 1968 г. [имуществени отношения между съпрузите, осиновяване] 7.2. Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Семейния кодекс от 1985 г., решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Сборникът „Семеен кодекс 2009 - Семеен кодекс 1985 (съпоставка на текстовете)" предлага улеснение и удобство на всички, ползващи закона. СЕМЕЕН КОДЕКС - последни изменения ... В сила от 01.10.2009 г. ... ако това не противоречи на принципите на този кодекс и на добрите нрави. Развалянето може да бъде и частично. Развалянето има ... На 12.06.2009 г., края на последната сесия на 40-ото Народно събрание, беше приет нов Семеен кодекс (СК - нов). Той е обнародван в "Държавен вестник", бр. 47 от 23.06.2009 г. С приемането на новия Семеен кодекс през 2009 год. отпадна възможността припознаването да бъде оспорено от всяко заинтересовано лице, което има правен интерес, както се предвиждаше в чл. 38 от отменения Семеен кодекс от ... „Новият" Семеен кодекс е обнародван в ДВ 47/ 23.06.2009 г. и е в сила от 01.10.2009 г., а предходният - обн. ДВ 41/ 28.05.1985 в сила от 01.06. с.г. Настоящата таблица би трябвало да подпомогне работата с по-стари докт...