Безплатна електронна библиотека

Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 - Цветан Давидков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,87
ISBN: 978-954-07-3068-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Цветан Давидков

Цветан Давидков книги Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

ЦВЕТАН ДАВИДКОВ (доцент, д.с.н.) е преподавател в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Чете академични дисциплини по управление, предприемачество, национални и организационни култури. Изследователските му интереси са в област- та на предприемачеството, националните и организационните култу- ри, субкултурите, културните детерминанти на управлението.По-важни публикациии от последните години:• България и предприемачите (2005). С., Университетско издател- ство „Св. Климент Охридски“.• Новата административна култура: организационни проблеми и лични стратегии за промяна (2005) – в съавторство с Д. Сотирова.С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• Управление на организациите: учебник и работна тетрадка (2006). С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• Bulgaria & Entrepreneurs (2006). S., University Press “St. Kliment Ohridsky”.• Трудът на предприемача (2007) – Годишник на Софийския универси- тет „Св. „Климент Охридски“ – Стопански факултет, т. 7.• Ценности на забогатяване: сравнение на трудови ценности при предприемачи и непредприемачи (2008) – Годишник на Софийския уни- верситет „Св. „Климент Охридски“ – Стопански факултет, т. 8.• Национална и организационни култури (2009). С., Софийски универси- тет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• От управление на качеството към съвършенство на организацията:европейски стратегии и практики (2008) – в съавторство с Б. Борисов. С., Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – Стопански факултет.• Организационни детерминанти на нагласите за трудова мобилност(2010) – Годишник на Софийския университет

...едването на икономическите актьори дава възможност да бъдат очертани различни модели на стопанско поведение, да се оцени ... Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през ... ... ... Цветан Първанов Давидков, ЦЕННОСТИ НА ЗАБОГАТЯВАНЕ: предприемачите в България през периода 1991-2004 г., СНС по социология при ВАК, Ръководител:-2009: Книга: 1 Ценности на забогатяване: предприемачите в България през периода 1991-200 ... PDF Цветан Първанов Давидков (професор, доктор на ... ... ., СНС по социология при ВАК, Ръководител:-2009: Книга: 1 Ценности на забогатяване: предприемачите в България през периода 1991-2004 г. С., УИ „Св. Климент Охридски", 2010; Университетска За книгата: „Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 ... Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 година Цветан Давидков УИ "Св. Климент Охридски" Неотдавна представихте новата си книга „Ценности на забогатяване, Предприемачите в България 1991 - 2004 година". С какво бихте ги отличили при сравнението им с останалите хора? Ценности на забогатяване Предприемачите в България през периода 1991-2004г. Университетско издателство "Св. БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА 1991-2004 Г." За мен е удоволствие да представя мащабния труд на колегата Цветан Давидков25 „Ценности на забогатяване: предприемачите в България през периода 1991-2004 г." (С., Кошница Регистрация Статус на ... Търсене на: Предприемач. във всички раздели само в ... Виж откритите Видео филми за търсене "забогатяване" в video.store.bg - магазинът за филми на DVD и Blu-Ray. През периода 1991 - 1997 г. нараства делът на предприемачите, които се идентифицират едновременно и с двете твъ...