Безплатна електронна библиотека

Трудови отношения 2014 - Васил Мръчков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,3
ISBN: 2010008294
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Мръчков

Насладете се да четете Трудови отношения 2014 Васил Мръчков epub книги безплатно

Описание:

Съдържанието на книгата следва традицията:Публикувани са актуализираните нормативни текстове на основните трудови закони: Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Закон за насърчаване на заетостта, Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, Закон за уреждане на колективните трудови спорове, както и на най-важните подзаконови нормативни актове по прилагането им.В авторските коментари са разгледани важни въпроси на трудовите отношения, здравословните и безопасни условия на труд, насърчаването на заетостта и уреж-дането на колективните трудови спорове.Акцент в коментарите са промените в трудовото законодателство, в сила през 2014 г. Разработени са експертни решения на конкретни казуси. Публикувани са важни решения на Върховния касационен съд по трудови спорове, както и подбрани писма на Министерството на труда и социалната политика.Годишникът отразява състоянието на законодателството към 31 януари 2014 г.Целевата аудитория на изданието са работодатели и синдикалисти и техните организации; специалисти по труд и по управление на човешките ресурси; практи-куващи юристи, счетоводители и финансисти; преподаватели и студенти.

... Нова звезда Автори: Васил Мръчков, Стойна Сербезова, Стефанка Симеонова, Емилия Банова Lex ... 【Трудови отношения 2014】 Труд и право • Цена | Ciela.com ... .bg - Семинари - Новите моменти в социалното осигуряване, здравното осигуряване и трудовите отношения през 2014г. Единната бюджетна сметка ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ. Раздел i. Условия за наемане на работа и сключване на трудов договор ... бр. 32 от 2014 г., в сил ... Трудови отношения - 2020 - ИК "Труд и право" ... . Раздел i. Условия за наемане на работа и сключване на трудов договор ... бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) С колективен и/или ... Toggle navigation. ТП Издания; Държавен вестник; Автори/източници Търсите адвокат по трудово право за изготвяне на трудови договори и длъжностни характеристики, както и консултации при трудови отношения? ☎ 0898 389 888 Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г., доп. - ДВ, бр. 19 от 2018 г.) С наредбата се уреждат трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа и на ......