Безплатна електронна библиотека

Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК - Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,20
ISBN: 9789542815426
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев

Тук ще намерите книгата Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК pdf

Описание:

В предлаганата разработка са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес – издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анализирана е практиката на ВАС по данъчни дела и особено във връзка с реалността на доставките и данъчния кредит по ЗДДС.Направен е и критичен анализ на материалноправните и процесуални данъчни разпоредби и редица предложения de lege ferenda. Проблемите за доказване на осъществяването на данъчния фактически състав, като основание за определяне и събиране на данъчно задължение, също са намерили място в предлаганата от авторите книга. Формата и съдържанието на фактурите като основен първичен счетоводен документ, който дава възможност за доказване на реализирания данъчен фактически състав и е основание за прилагане на съответната отговорност, също намира критично място.Прави се критичен анализ на предвидената в ДОПК възможност за ревизии при „особени случаи“ по чл. 122 от ДОПК, на търсенето на солидарна данъчна отговорност по ЗДДС, ЗМДТ, ЗДДФЛ и пр.Разглежда се и отговорността на държавата за вреди, причинени от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на органите по приходите. Важно място е отделено на погасителната давност на данъчните задължения, срока за установяването им, както и за процедурата за отписването като погасени по давност, както и на административнонаказателната защита на публичните финанси.Всичко това придава важно теоретическо и практическо значение на предлагания труд – касае се както за гарантиране на фискалния суверенитет на държавата, така и за защита на законните права и интереси на данъчните субекти.

...ане в брой при получаване ★ Бърза и евтина доставка до адрес ... Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ... ... . Анотация. В предлаганата разработка са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес - издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК ... обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анал ... 《Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ... ... ... обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Анализирана е практиката на ВАС по данъчни дела и особено във връзка с ... Издаване, обжалване и изпълнение на данъчните облагателни актове. ... Когато в същия съд са образувани дела по жалби срещу ревизионни актове за отговорността на други лица за задължения ... Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК". Поръчай своята книга от store.bg с бърза и евтина доставка до всеки адрес в България. Правната уредба се съдържа в чл.156-161 ДОПК и чл.145-178 АПК. Съдебната е втората контролна ... Издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК интернет книжарница "Нова звезда" Автори: Иван Стоянов, Николай Калистратов, Стоян Гешев Разпоредбите на чл. 144-148 и чл. 152-155 от ДОПК определят реда за административно обжалване на ревизионните актове. По този ред се обжалват и други актове на органите по приходите, в това число: ИЗДАВАНЕ, ОБЖАЛВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕВИЗИОННИ АКТОВЕ ПО ДОПК - АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ - СИЕЛА е от раздела за правна литература. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. В предлаганата разработка са разгледани и други важни аспекти на данъчния процес - издаване, обжалване и изпълнение на ревизионни актове по ДОПК. Става дума за първоначално издаване на акт, а не за решение, постановено в процеду...