Безплатна електронна библиотека

Международни счетоводни стандарти (приети с приложение от ЕС през 2014 г.) - Антон Свраков, Бойка Брезоева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,13
ISBN: 9789546082176
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Антон Свраков, Бойка Брезоева

Всички Антон Свраков, Бойка Брезоева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Добавени са четири нови международни стандарта за финансово отчитане: МСФО 10 Консолидирани финансови отчети; МСФО 11 Съвместни предприятия; МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия; МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност, и две нови разяснения на Комитета за разяснения на МСФО: КРМСФО Разяснение 20 Разходи за отстраняване на повърхностния слой в производствената фаза на открита мина и КРМСФО Разяснение 21 Налози.Коментарната част на книгата е съобразена с настъпилите промени от 2012 г. до настоящия момент, като са включени разяснения по съдържанието на всеки стандарт, включително на някои МСС и МСФО с по-специфично приложение, които поради тази причина не бяха обект на коментара в предходното издание.За по-голямо удобство на читателя в края на книгата е публикуван списък на приложимите за 2014 г. МСС и МСФО, както и списък на всички регламенти на Комисията, с които са извършени изменения в съдържанието на стандартите.Изданието ще представлява интерес за всички икономически субекти, които прилагат МСФО - големи предприятия и публични дружества, банки, застрахователни и пенсионноосигурителни компании и др.;за дипломираните експерт-счетоводители; за счетоводните къщи; за счетоводителите с определени професионални интереси в тази област.

...Застрахователни договори" ... Международни счетоводни стандарти (МСС), приети за ... ... ... 2015/35 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Директива 2009/138/ЕО на ... изразените в неговото писмо ... Поръчай "Международни счетоводни стандарти" от Доцент Доктор на топ цена от онлайн книжарница dbooks.bg на ☎ 0700 10 399 Международни ... Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от ... ... .bg на ☎ 0700 10 399 Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз (ЕК).МСФО,приети от Европейския съюз(ЕС),е В момента (до 2005 г.) институцията, която се занимава с разработването на международните счетоводни стандарти, подготвя промени в повече от 15 стандарта по моя информация. приети някои международни счетоводни стандарти и разяснения, които съществуваха към 15 октомври 2008 г. Член (2) През април 2009 г., в рамките на своя годишен процес на Международни счетоводни стандарти ( КМСС ), които ефективно са в сила на 1 януари 2018 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз . МСФО , при eти от ЕС , е общоприетото Комитета по Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2016 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. Международни счетоводни стандарти (КМСС), които ефективно са в сила на 1 януари 2018 г., и които са приети от Комисията на Европейския съюз. МСФО, приeти от ЕС, е общоприетото в сила от 1 януари 2014 г., приети от ЕС през ноември 2013 г. ˜ МСС 28 „Инвестиции в асоциирани и съвместни предприятия" (ревизиран) в сила от 1 януари 2014 г., приет от ЕС на 11 декември 2012 г....