Безплатна електронна библиотека

Социално осигуряване 2014 г. - Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,98
ISBN: 2010008729
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова

Всички Бисер Петков, Даниела Асенова, Елина Чалъкова, Иван Карановски, Йосиф Милошев, Катя Кашъмова книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

- актуализирани текстове на всички важни нормативни актове след промените в нормативната уредба от началото на годината;- важни указания на НОИ и на НАП;- подробни авторски коментари по основните положения в социалното осигуряване с акцент върху новите моменти през 2014 г.;- експертни решения на специфични казуси и отговори на конкретни въпроси; - полезна приложна информация.Компактдискът съдържа всички законови и подзаконови нормативни актове на социалното ина здравното осигуряване, регламентите на ЕС, всички двустраннидоговори по социално осигуряване, по които страна е Р България, както иподбрана практика на Върховния административен съд.Автори и съставители на изданието са екип от водещи специалисти по социално осигуряване с ръководител доц. д-р Бисер Петков.Целевата аудитория нагодишника са счетоводители, финансисти и юристи; социални експерти испециалисти по управление на човешките ресурси; служители в системата наНационалния осигурителен институт и Националната агенция за приходите;управители на търговски дружества и предприемачи; преподаватели истуденти във ВУЗ; самоосигуряващи се граждани.Изданието отразява състоянието на законодателството към 2 април 2014 г.

...на Закона за бюджета на ДОО за 2015 г ... Социално осигуряване - 2015 г. - ИК "Труд и право" ... . До 15 Октомври 2019 г. дирекциите „Социално подпомагане" ще приемат молби за еднократна помощ за първокласници, за учебната 2019/2020 г. Относно Закона за бюджета на ДОО за 2014 и изменения в Кодекса за социално осигуряване, приет със ЗБДОО за 2014. (обн ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) със Зако ... Социално осигуряване 2014 година | Ozone.bg ... . (обн ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) със Закона за допълнение на Кодекса на труда (обн. ДВ, бр. 102 от 11.12.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) и направените изменения в Кодекса за социално осигуряване, свързани с паричните обезщетения КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ; ... - ДВ, бр. 38 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2016 г., в сила от 01.01.2018 г.) Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава ... С § 4 от ПЗР на ЗБДОО за 2014 г. се правят промени и в Кодекса за социално осигуряване (КСО), като следва да се има превид, че: През 2014 г. безработните дължат месечно по 16,80 лв. за здравни вноски Данъци и осигуряване - Здравно осигуряване 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г.: 1. от 1 януари до 30 юни - 150 лв.; 2. от 1 юли до 31 декември - 154,50 лв. чл. 10. Определя се дневен миним...