Безплатна електронна библиотека

Рекултивация и методи за изследване на почвата - Ботьо Захаринов, Янчо Найденов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2014
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,74
ISBN: 9789545358333
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ботьо Захаринов, Янчо Найденов

Всички Ботьо Захаринов, Янчо Найденов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Предлаганият учебник "Рекултивация и методи за изследване на почвите" е предназначен за студентите от "Нов български университет", но може да се ползва и от други висши учебни заведения, както и от любознателни читатели, интересуващи се от проблемите на деградацията на почвата, методите и средствата за минимизиране негативното природно и антропогенно въздействие върху почвените ресурси.В учебника е отделено място и на методите за изследване на почвите. Основната цел на предлаганото издание е студентите да получат необходимите знания, свързани с проблемите на деградацията и рекултивацията на почвата и съвременните методи и средства за възстановяване на нарушените почвени ресурси.За авторитеБотьо Захаринов е доцент по екология и екологичен мониторинг в "Нов български университет". Автор е на 3 монографии и над 50 публикации в България и чужбина, посветени на проблемите на опазването на околната среда, както и на "Специализиран терминологичен справочник по екология" и редица електронни учебни помагала.Янчо Найденов е доцент по лесозащита от 1985 г. и хоноруван доцент по екология във ВФСИ "Д.А. Цвенов", Свищов, от 1986 г., а по-късно и то горски екосистеми в "НБУ". Чел е лекции и имам издадени учебници по "Екология", "Горски екосистеми", "Алтернативен международен ловен туризъм и ловни стопанства", "Екологични рискове и екомониторинг", "Екологична сигурност", "Замърсяване на почвите и влияние върху екосистемите", "Социална екология", "Рекултивация и методи за изследване на почвите", "Реакционна екология", "Екополитики и устойчиво развитие".

...вят пълна информация за състава на микро и макро елементите, които се съдържат в една почвена проба ... 【Рекултивация и методи за изследване на почвата】 Нов ... ... . Цолова, която е и автор на съвместна научна статия за методичната основа и съвременни технологични решения за рекултивация на нарушени земи и почви. Народни методи за определяне на киселинността на почвата. По растения и плевели. Внимателно инспе ... Рекултивация и методи за изследване на почвата ... ... . Народни методи за определяне на киселинността на почвата. По растения и плевели. Внимателно инспектира участъка, кисело влажен поле се увеличава от хвощ, острица, папрат, лапчатка, хедър ... - „Рекултивация и методи за изследване на почвата", София, Издателство на Нов Български Университет 2014 год. Захаринов, Б. Замърсяване на почвата. Този вид замърсяване е в следствие на разрушаване тънкия слой от здрава и плодородна почва покриващ повърхността на земята. и минни работи и развитието на геоложките процеси. Основните причини, поради които се налага прилагане на методи за подобряване са: • Рекултивация и методи за изследване на почвата Издателство: Нов български университет Автор: Ботьо Захаринов, Янчо Найденов Изследване на Националния статистически институт показва, че през периода 2016 - 2018 г. 30.1 на сто от предприятията с 10 и повече заети осъществяват иновационна дейност За изследване на сложни обекти, каквато се явява и почвата е целесъобразно да се прилагат принципите и методите от теорията на експеримента. Наличието на витамин Д е от съществено значение за здравословното развитие на ядрото на сперматозоидите, помага за поддържане качеството на спермата и броят на сперматозоидите. Извършва се пробовземане, пробоподготовка и изпитване на почви включени в националната система за мониторинг на почвите-i-во ниво (широкомащабен-мрежа16х16 км) и ii-ро ниво(функционална подсистема „Контрол и опазване ......