Безплатна електронна библиотека

Еднолични търговски дружества - Проф. д-р Георги Стефанов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,91
ISBN: 9789546082237
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Георги Стефанов

Тук ще намерите книгата Еднолични търговски дружества pdf

Описание:

Тази книга предлага изчерпателно правно знание за едноличните търговски дружества (ЕТД) – едноличното търговско дружество с ограничена отговорност (ЕООД) и едноличното акционерно дружество (ЕАД).Подробно е анализирано правното положение на едноличните търговски дружества. Проследено е възникването на нормативната им уредба както в България, така и според европейското дружествено право. Анализирани са предимствата и недостатъците на ЕТД като отделен вид търговски дружества. Разгледано е управлението и представителството на ЕООД и ЕАД. Изследвани са различните форми на преобразуване на ЕТД, както и спецификата при тяхното прекратяване и ликвидация.Направен е пълен и критичен коментар на действащото законодателство за ЕТД и са аргументирани предложения за неговото усъвършенстване. Анализирана е богатата съдебна практика, в т.ч. и на Съда на Европейския съюз.Авторският труд е съобразен със законодателството към 1 януари 2015 г.

...оятелно, без наблюдение, да изпълняват лекарски предписания ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Приетите текстове дават възможност лечебните заведения да се учредяват още от еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки или рехабилитатори Търговски дружества и държавни предприятия; История; Антикорупция; Парламентарен контрол; Кариери; Бюджет; Тръжни процедури; Протоколи от УС на ДФЗ; ОСП 2021-2027 г. Визия и законодателство Собствениците и съдружниците в тъ ... PDF НАРЕДБА Общината в търговски дружества с общинско участие ... ... . Визия и законодателство Собствениците и съдружниците в търговски дружества (ЕООД и ООД) подлежат на задължително осигуряване за ДОО. Когато упражняват дейност по управление и контрол на дружествата те са ... търговски дружества за корпоративни юридически лица, което ги доближава до . ... Търговския закон допуска образуване на еднолични дружества с ограничена . търговски дружества - еднолични търговски дружества, се извършва след провеждане на търг или конкурс при условията и по реда на действуващи нормативни актове....