Безплатна електронна библиотека

Наказателноправна защита на политическите права на гражданите - Николета Кузманова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,49
ISBN: 9789542817383
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Николета Кузманова

Насладете се да четете Наказателноправна защита на политическите права на гражданите Николета Кузманова epub книги безплатно

Описание:

Съществуването на правна уредба обаче само по себе си не е достатъчно. Държавата е длъжна да създаде и юридически гаранции за правата чрез предвиждане във вътрешното законодателство на ефективни механизми за тяхната защита при нарушаване.Целта на настоящото изследване е чрез анализ на действащата наказателноправна уредба, която има отношение към нормалното упражняване на политическите права на гражданите, проследяването на процеса на нейното развитие и причините, които са го предизвикали, да се потърсят отговори и обосноват изводи по няколко важни въпроси:- на нормалното упражняване на кои политически права наказателното право дава защита;- как е изградена тази защита и- използва ли действащото законодателство и други форми на защита на нормалното упражняване на политическите права, освен със средствата на наказателното право, и какви са те.Отговорите на тези въпроси следва да се основат на базовата по характера си изходна позиция – съдържанието, което наказателно право влага в термина „политически права на гражданите“.Допълненията на Наказателния кодекс от 2014 г., чрез които в обхвата на престъпленията против политическите права на гражданите се включи и защитата на участието на гражданите в референдум, породи и необходимостта в най-общ вид да се направи и разграничение между прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (една от формите, на които е участието в референдум) и политическите права на гражданите. Въз основа на това разграничение са направени и предложенията за промяна на уредбата на Наказателния кодекс.Глава втора съдържа анализ на отделните престъпления против политическите права, както и съпоставянето им с други сходни престъпления.

... основат на базовата по характера си изходна позиция - съдържанието, което наказателно право влага в термина „политически права на гражданите" ... 【Наказателноправна защита на политическите права на ... ... . Страхотен избор на книги Наказателноправна защита на политическите права на гражданите ... 43) - гражданите могат да се събират мирно и без оръжие. Това са форми на колективно изразяване на отношение на гражданите към политически, икон ... Наказателноправна защита на политическите права на ... ... ... 43) - гражданите могат да се събират мирно и без оръжие. Това са форми на колективно изразяване на отношение на гражданите към политически, икономически, културни и други въпроси. НАКАЗАТЕЛНОПРАВНА ЗАЩИТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ - НИКОЛЕТА КУЗМАНОВА ... Книги | Наказателноправна защита на политическите права на гражданите | Издателство Сиела ... Д) Петото от престъпленията против политическите права на гражданите е това по чл. 169б НК. Съгласно този член, „Който чрез насилие, заплашване или по друг незаконен начин попречи на някого ... Отговорите на тези въпроси се основават на съдържанието, което наказателното право влага в термина "политически права на гражданите". Правото на защита е основно човешко право, закрепено в основните закони на правовите държави.. На защита според българската конституция подлежат личния живот, чест, достойнство и добро име на гражданите на страната. Членове на ВСС предлагат пълна електронна комуникация със съда чрез единния портал ; Зам.-министър на екологията е задържан за схеми с опасни отпадъци членки, имат право на условия на труд еднакви на условията, на които имат право гражданите на Съюза. C 202/396 BG Официален вестник на Европейския съюз 7.6.2016 г. на тези правила, част от кои т...