Безплатна електронна библиотека

Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,71
ISBN: 9789547309647
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Право на убежище и международна закрила(убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила)/ 1. издание epub книги безплатно

Описание:

В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на територията на Република България и техните права и задължения.Представена е и международноправната уредба – Конвенция за статута на бежанците от 1951 г. и Протокол за статута на бежанците от 1967 г.Включен е Регламент Дъблин, с който се установяват критериите и механизмите за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила.Текстовете са анотирани с предишни редакции на отменени и изменени разпоредби и препращания между правни норми, включени в сборника, както и към други закони и подзаконови актове.

... от видовете Международна закрила ... ЗАКОН ЗА УБЕЖИЩЕТО И БЕЖАНЦИТЕ - Нормативни актове - econ.bg ... .Съгласно чл. 9, ал. 1 ЗУБ, хуманитaрен статут се предоставя на чужденец, който не отговаря на изискванията за предоставяне на статут на бежанец и който не ... Основни права и достъп до тях pdf Кратко въведение: След получаване на закрила или убежище в България, познаването на правата, които имате, и начините за осъществяването им, е важна предпоставка за Вашето активно ... Първо издание към 1 януари 2016 г. С ... store.bg - Право на убежище и международна закрила 2016 ... ... ... Първо издание към 1 януари 2016 г. Сборник нормативни актове от поредицата „Джобни издания". В сборника са включени нормативните актове, с които се определят условията и редът за предоставяне на закрила на чужденци на ... Въвежда се понятието "международна закрила", което включва статут на бежанец и хуманитарен статут. Закрилата, която страната предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и ... 6.Сборник нормативни актове - Право на убежище и статут на бежанец - 2000 г. 7.Право на убежище и статут на бежанец в Република България, С. 1998 г. 4.1 Подаване на молба за международна закрила и статут 4.1.1 Гранична полиция 4.1.2 Имиграционна полиция (Дирекция "Миграция") 3.1 Статут на бежанец. ... 4.1 Подаване на молба за международна закрила и статут ... Всеки чужденец може да подаде молба за закрила и статут в България съгласно закона. Това право не зависи от ... Правото на убежище е гарантирано от член 18 от Хартата на основните права на ЕС .Член 19 забранява колективното експулсиране и защитава хората от принудително отвеждане, експулсиране или екстрадиране към държава, в ... Право на убежище и международна закрила (убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут, временна закрила) / 1. издание България предоставя на чужденци, включва убежище, международна закрила и временна закрила. Чл. 1а. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) (1) Република България предоставя по реда на този ... Title: Годишен доклад за наблюдение на границите, достъп до територия и международна закрила през 2015 г., Author: BG ... „(2) Особената закрила, която Република България предоставя на чужденци по този зак...