Безплатна електронна библиотека

Административно правосъдие - бр.1 / 2016

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,30
ISBN: 08615268-7
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Административно правосъдие - бр.1 / 2016 epub книги безплатно

Описание:

Първото изследване на процесуалните аспекти на конфликта на интереси от гледнаточка на съдебната практика – Марина МихайловаЗакон за данъците върху доходите на физическите лица – Проф. д-р Иван Г. СтояновРешения и определения на ВАС

...ВАС: Първият закон за административно правосъдие от 1912 г ... Административно правосъдие - бр.1/2016. Марина Михайлова ... ... ., Сборник научни трудове на Русенски университет "Ангел Кънчев", том 47, серия 7, Правни ... „Административно правосъдие" осигурява организацията и необходимото техническо изпълнение по ежегодното издаване на Бюлетини на Върховния административен съд, както и редактирането ... Бургасский свободный университет предлагает образов ... Административно правосъдие | Лекции по Право ... ... Бургасский свободный университет предлагает образование, ориентированное на европейские ценности и направленное на повышение национального благосостояния. Abstract. Резюме: Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "доктор", научна специално АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВОСЪДИЕ 3/2015 ... 2Page5 04.2.2016 г. 5/2012 Мария Славова, Васил Петров - Към предстоящата реформа на ... Административно-процесуалния кодекс. Предложения за усъвършенстване на Системата на българското административно правосъдие по въпроса е: ако репре­сивният акт е решение, изхождащо от някоя административна юрис­дикция, той подлежи на обжалване пред Върховния ... (ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г.) не са административни договори. Така се приема изрично в Определение № 3 от 19.01.2018 г. по адм. д. № 78/2017 г., смесен 5 чл. с-в на ВАС, Определение № 41 от 3.05.2018 г. по адм. д. № 23/2018 г ......