Безплатна електронна библиотека

Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016- том 2 - доц. д-р Мария Казанджиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,58
ISBN: 9789546082398
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: доц. д-р Мария Казанджиева

Всички доц. д-р Мария Казанджиева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Том втори от двутомното издание „Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове 2016 г.”Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за прилагане на правната уредба – дело на авторитетни специалисти, превръщат това двутомно издание в истински пътеводител в усвояването и прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове.Съдържание:Тази книга Ви предлага комплексно приложно знание по новата правна уредба на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.В подробен коментар са анализирани и разяснени основните положения на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове:действие, предмет и приложно поле;принципи, програми и институционална рамка;насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти;условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;проекти, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ;административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;верифициране на разходите, администриране на нередности и финансови корекции.Публикувани са нормативните текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.Представени са образците на формуляри и други приложни документи, утвърдени на основание на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 на ЗУСЕСИФ.Авторската разработка е дело на доц. д-р Мария Казанджиева – водещ специалист в областта на управлението на средствата от европейски фондове и автор в изданията на ИК „Труд и право”. Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...изискванията на Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление ... Начало | eufunds ... ... за изменение и допълнение на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 2 от 2018 г., бр. 29 и 94 от 2019 г. и бр. 13 от ... По време на събитието ще бъдат раз ... PDF Постановление № 189 На Mc От 28.07.2016 Г. За Определяне ... ... ., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм., бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г., бр. 2 от 2018 г., бр. 29 и 94 от 2019 г. и бр. 13 от ... По време на събитието ще бъдат разгледани следните теми: Действаща правна уредба, отнасяща се до управлението на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове. документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; ПМС № 189 от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост Том втори от двутомното издание „Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове 2016 г." Тази книга Ви предлага комплексно приложно знание по новата правна ... Публикувани са нормативните текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и ... Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016, том 2 на Доц. д-р Мария Казанджиева сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Описание Провежда се процедура за избор на изпълнители „Избор с публична покана" по реда и условията на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и ... УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ ЗА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ Счетоводен семинар, Финанси и счетоводство, Човешки ресурси Постановление № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за ... безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. 2 Безвъзмездна финансова помощ. 3 Отбелязва се „да" или „не". за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, която се използва за програмен период 2014-2020 г. (ИСУН 2020) на ниво „държава"....