Безплатна електронна библиотека

Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 2016- том 2 - доц. д-р Мария Казанджиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,77
ISBN: 9789546082398
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: доц. д-р Мария Казанджиева

Всички доц. д-р Мария Казанджиева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Том втори от двутомното издание „Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове 2016 г.”Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за прилагане на правната уредба – дело на авторитетни специалисти, превръщат това двутомно издание в истински пътеводител в усвояването и прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от европейските фондове.Съдържание:Тази книга Ви предлага комплексно приложно знание по новата правна уредба на управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.В подробен коментар са анализирани и разяснени основните положения на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове:действие, предмет и приложно поле;принципи, програми и институционална рамка;насоки за кандидатстване и изпълнение на проекти;условия и ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;проекти, по които се предоставя безвъзмездна финансова помощ;административният договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;верифициране на разходите, администриране на нередности и финансови корекции.Публикувани са нормативните текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.Представени са образците на формуляри и други приложни документи, утвърдени на основание на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 2 на ЗУСЕСИФ.Авторската разработка е дело на доц. д-р Мария Казанджиева – водещ специалист в областта на управлението на средствата от европейски фондове и автор в изданията на ИК „Труд и право”. Целева аудитория: Практикуващи юристи – съдии, адвокати, юрисконсулти и юридически консултанти; ръководители и специалисти в държавната администрация и местното самоуправление; предприемачи, мениджъри и експерти в управленските екипи на търговските дружества; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...аво】 9789546082398 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Начало | eufunds ... . Европейските структурни и инвестиционни фондове са Европейският фонд за регионално развитие, Европейският социален фонд, Кохезионният фонд, Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони и ... Научи повече за книгата "Новата правна уредба на обществените поръчки и на упр ... PDF Постановление № 189 На Mc От 28.07.2016 Г. За Определяне ... ... ... Научи повече за книгата "Новата правна уредба на обществените поръчки и на управлението на средствата от Европейските фондове 2016 г. - том 2: Управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове ... ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за „(2) Нередностите, съставляващи нарушения при възлагането на обществени поръчки до влизането в сила на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 17, 24, 30 ... Публикувани са нормативните текстове на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и ... някое от приложимите основния, посочени в чл. 39, ал. 1 - 5, съответно чл. 47, ал. 1 и 2 или чл. 48, от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ). Закон за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. 02/08/2016. Version: 1.0.0; Европейския парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. в областта. Европейски...