Безплатна електронна библиотека

Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството - Савин Ковачев, инж. Милка Гечева, Стоянка Илова, Борислава Филипова, арх. Пенчо Димитров.

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,41
ISBN: 9789546082411
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Савин Ковачев, инж. Милка Гечева, Стоянка Илова, Борислава Филипова, арх. Пенчо Димитров.

Савин Ковачев, инж. Милка Гечева, Стоянка Илова, Борислава Филипова, арх. Пенчо Димитров. книги Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Това е второ преработено и допълнено издание на една от най-успешните книги на ИК „Труд и право”, издадена през 2004 г. Публикувани са общо 57 експертно разработени процедури, обхващащи всички етапи на строителния процес:устройствено планиране на територията;одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство;лицензионни режими и строителен надзор;въвеждане в експлоатация;административен и съдебен контрол;правен режим на ограничаване правото на собственост.Всяка от процедурите е разработена по предварително зададен макет: цел на процедурата, правни основания, участници (страни), действия на участниците в хронологичен ред, възможни усложнения или допълнения, отказ и обжалване, правни последици. Към всяка процедура са представени образци на приложни документи.Процедурите са съобразени с действащото законодателство и имат указателен характер.Целевата аудитория: Юристи; архитекти, инвеститори, проектанти и строители; областни администрации, общини и кметства; специализирани държавни структури; предприятия и прочее.

...ни документи чрез ... Процедури и приложни документи по устройството на територията и строителството ... Процедури и приложни документи по устройството на ... ... . Автори: Савин КОВАЧЕВ, Стоянка ИЛОВА, Милка ГЕЧЕВА, Борислава КИШКИЛОВА, арх. Пенчо ДИМИТРОВ, Борис МИЛЧЕВ 3. осъществяват инвеститорски контрол по строителството, изпълнявано по стопански начин от обществени организации, включено в лимитния план на съответния съвет и по Наредба № 4 за ... Местни органи са общинския Съвет, Кметовете и обл. Управители. Те са органи с обща компетентност, в ... 《Процедури и приложни документи по устройството на ... ... ... Местни органи са общинския Съвет, Кметовете и обл. Управители. Те са органи с обща компетентност, в рамките на които влизат и решаването на въпроси, свързани с ус-вото на територията. Процедури и приложни документи Съдебни искове "Вещно право" Съдебни искове "Облигационно право" Процедури и приложни документи ... Актуални промени в правната уредба на устройството на територията - Промени, визиращи статута на страните в строителния процес и отношенията между тях ... 3 статии на юристи -устройство на територията, договорни отношения, актове, разрешителни и т.н. ЕВРОСТРОИТЕЛ Директиви и Регламенти в областта на строителството, техническите изисквания Целта на промените е чрез обединяване на данните за устройственото планиране на територията, инвестиционното проектиране и строителството да се осигури бърз достъп до тях и по-добро ... Проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица по въпроси, свързани с устройството на територията, от компетентността на Министерството на ... 11. Изпълнява функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията (ЗУТ); 12. засягащо устройството на територията, проектирането и строителството..... 7 1.2. Връзката между устройството на територията и регионалното развитие. Законът Заявление, копие от документ за собственост, разрешение за строеж, технически паспорт на хартиен носител 2бр. и 1бр. на електронен носител /диск / 7 дни: 3 дни : 10,00 : 20,00 : Услуги по кадастър и ... Тя дава пълна, актуализирана информация за нормативи и документи, касаещи регламентацията в проектирането, строителството и устройството на територията. Законосъобразно издава документи по устройството на територията и изграждане на благоприятна и естетизирана околна среда в интерес на обществото....