Безплатна електронна библиотека

Трудов договор 2016 - проф. д-р Кругер МИЛОВАНОВ

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,31
ISBN: 9789546082428
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Кругер МИЛОВАНОВ

проф. д-р Кругер МИЛОВАНОВ книги Трудов договор 2016 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Анализирана е правната уредба на трудовия договор с основните му компоненти: сключване, изменение и прекратяване. Проследени са промените в Кодекса на труда след второто издание от 2008 г. Разгледани са всички въпроси, свързани с многообразието и спецификата на трудовите договори: срочни трудови договори, договори със срок за изпитване, договори за допълнителен труд, еднодневни трудови договори, трудови договори за работа от разстояние, трудови договори при надомна работа; недействителност на трудовия договор и прочее.Синтезирана е богатата практика на Върховния касационен съд по прилагане на Кодекса на труда след 2008 г. Критично са анализирани становищата в правната литература и в съдебната практика по редица постановки и казуси.Така изданието предлага на любезния читател един завършен и издържан във всяко отношение авторски труд, който ще подпомогне специалистите – практикуващите юристи, в усвояването и в прилагането на правната уредба на трудовия договор.Авторът на книгата проф. д-р Кругер Милованов е работил в Института за правни науки на Българска академия на науките.В течение на дълги години е преподавател в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.Участвал е активно в изработването на действащия Кодекс на труда, както и на най-същественото му изменение от 1992 година.Автор е на множество научни и научнопопулярни монографии, студии и статии в областта на трудовите отношения.Понастоящем работи като адвокат.Целевата аудитория на книгата са юристи, работодатели и синдикалисти, специалисти по труда и по управление на човешките ресурси, преподаватели и студенти във ВУЗ, както и всички, които се интересуват от материята на трудовите отношения.

...ера как ще се изчислява трудовият ми стаж в зависимост от уговореното работно време в договора ... Калкулатор Заплата - осигуровки и данъци по трудов договор ... . Фиг.1. Пример 1: Лицето Николай Николов Николов е наето на 1 март 2016 г. на еднодневен трудов договор като берач на плодове и зеленчуци с 22,00 лв. тр. възнараждение за ден. Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Р ... Калкулатор: Заплата и всички осигуровки ... . тр. възнараждение за ден. Този сайт използва т.нар. бисквитки (Cookies), съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, за да Ви осигури най-функционалното посещение на нашия сайт.. "Бисквитките" ни помагат да ... База за изчисляване на отпуск по чл.166 (2) 15.06 в: Практически Заплати. прекратяване на срочен трудов договор по... Сключих трудов договор и се чудя какъв ще е размерът на осигуровките ми. Тук мога да прочета какво дължа аз, когато съм на трудов договор. ... 27/03/2016 07/01/2020. Браншов колективен трудов договор за сектор пътища - 2016 ... Ha 21-ви юли 2016 г., от 15:00 часа в офиса на Българската браншова камара „Пътища" бе подписан новият БКТД за бранш Пътища между ... Бланка обр. УП-3 Удостоверение за осигурителен (трудов) стаж Дневник за продажбите ( Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 от ППЗДДС (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Настоящият Трудов Договор, завереното уведомление от ТД на НАП за регистрация на Трудовия Договор и длъжностната характеристика са връчени на Работника на __.__.20__ год. Със Заповед № РД01-302/15.05.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърден образецът на трудов договор по §43 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за ... дов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, било чрез сключването на нов трудов договор за неопределено време за новата позиция. Кой от двата варианта ще бъде предпочетен е по-скоро На 20.01.2016 г. ще сключим най-успешният трудов договор, ще променим настоящите за да ги направим още по-добри, а на 21.01.2016 г. ще уволним всички притеснения, които имате при прекратяването им. В случаите по чл. 123 и 123а завареният колективен трудов договор действа до сключването на нов колективен трудов договор, но за не повече от една година от датата на промяната на работодателя. № 1621-2 от 22.11.2016 г. Относно: Сключване на трудов договор за допълнителен труд при друг работодател МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА Създайте Трудов договор с няколко прости стъпки.Бързо и лесно! С настоящия Трудов договор можете да сключите договор с вашите служители. Предлаганият документ отговаря на всички нормативни изисквания. Срочният трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ, както и този по чл. 68, ал. 1, т. 1 или 2 може да се сключи във връзка с чл. 70 КТ - със срок за изпитване до 6 месеца. Допълненително споразумение към трудов договор. Не, аз съм в селското стопанство, а овчиците ми коронавирус не ги лови...