Безплатна електронна библиотека

Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014-2015 г. Решения на КЗК и ВАС - Съставител: Мартин Петков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,21
ISBN: 9789549619973
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител: Мартин Петков

Тук ще намерите книгата Практика по прилагане на закона за обществените поръчки 2014-2015 г. Решения на КЗК и ВАС pdf

Описание:

В изданието са включени: решения на КЗК, потвърдени от ВАС свързани със:подготовката на документацията за обществената поръчкапровеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчкаСъбраната практика има за цел да даде тълкуване и насоки, относно прилагането на специфични разпоредби от ЗОП по:• Залагане на незаконосъобразни изисквания в документацията на обществената поръчка.• Работа на комисията за оценка. разглеждане на офертите на участниците.• Незаконосъобразни действия на възложителя.• Процесуални нарушения при разглеждане на жалбата от страна на КЗК.

...илага Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за концесиите (ЗК) ... 【Практика по прилагане на закона за обществените поръчки ... ... . КЗК установява нарушения на ... Семинар по практически въпроси по прилагане на закона за обществените поръчки. Добри и лоши практики. ... Практика на КЗК и ВАС 28 - 30 март 2018 г. ... Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по ... да се ... PDF ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... . Добри и лоши практики. ... Практика на КЗК и ВАС 28 - 30 март 2018 г. ... Становище № 20-00-54 на НАП от 27.03.2020 г. по ... да се използва за разделяне на обществени поръчки и прилагане на ред за възлагане за по-ниски стойности. (4) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.) Възложител, който е Практика по прилагане на Закона за обществените поръчки - Част vІi ... и в Тарифата за събиране на такси за производствата пред КЗК и ВАС по Закона за обществените поръчки, в сила от 01.01.2019г ... Съгласно чл. 122 г. ал. 9 от ЗОП (нова - ДВ бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012 г.), КЗК се произнася по отговорността за разноски при условията и по реда на чл. 143 от АПК. Конкретната обществена поръчка ... февруари 2016 г. Законът е в сила от 15 април 2016 г., отменяйки Закона за обществените поръчки от 2004 г. Доколкото прилагането на новия Закон за обществените поръчки е ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ Критерии за подбор и за възлагане на обществени поръчки. Процедури. Работа на комисията. Обжалване. П...