Безплатна електронна библиотека

Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон - Нели Маданска

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,37
ISBN: 9789542821236
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нели Маданска

Най-добрият Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон pdf, който ще намерите тук

Описание:

Монографията представя резултатите от първото цялостно и комплексно изследване на правното положение на синдика в контекста на съвременното позитивно право. Резултатите от подобно изследване дават ключ за разрешаване на усложненията в производството по несъстоятелност, свързани с участието на синдика, като например: прекратяват ли се правомощията на синдика при постановяване на решението по чл. 632, ал. 5 ТЗ; легитимирани ли са кредиторите да поискат вписване на данни за синдика в търговския регистър; длъжни ли са да се застраховат временният и служебният синдик; кой поема разноските за синдика при отмяна на решението за откриване на производство по несъстоятелност; прилага ли синдикът служебно погасителната давност във фазата по предявяването на вземанията; как се процедира при пропуск на синдика да приеме вземане, подлежащо на служебно приемане; как следва синдикът да съобрази промените в титуляра и размера на задълженията при сметката за разпределение и много други.Нели Маданска е автор с утвърдена експертиза в областта на търговското право и несъстоятелността. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и доктор по право от ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“. Заместник-директор на Националния институт на правосъдието, преподавател и автор на публикации в специализирания печат. Автор е на книгите „Производството по несъстоятелност-проблемии тенденции“, „Наръчник на синдика“, „Съдебни актове в производството по несъстоятелност 2007-2012“ и съавтор на „Производството понесъстоятелност-материалноправни, процесуални и регистърни въпроси“, „Коментар на промените в Търговския закон“, "Дружествени спорове и съдебни производства по Закона за търговския регистър" и др.​

...оятелност" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес ... Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския ... ... . В следващите фази на производството по несъстоятелност (фазата на оздравяването или фазата на осребряването и разпределението) вземането ще бъде класирано в редовете, посочени в чл. 722 ТЗ ... Нели Маданска - Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон. П ... Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския ... ... . 722 ТЗ ... Нели Маданска - Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон. Право. Издателство Сиела - стари книги, употребявани книги, нови книги Недвижимите имоти и движимите вещи, останали непродадени в производството по несъстоятелност след прекратяване на производството и заличаване на длъжника от търговския регистър, остават ... Синдикът в производството по несъстоятелност по Търговския закон ... аспекти на производството по несъстоятелност, които засягат длъжника и широк кръг трети лица. ... за разрешаване на ... Уведомяваме Ви, че синдикът на „Матадор Прайм" ООД (в производство по несъстоятелност) е представил за обявяване в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ съставения списък на служебно приетите от него вземания на ... Предвид съществуването на обезпечението и към момента на предявяването на вземането на кредитора в производството по несъстоятелност в срока по чл. 685, ал. 1 от Търговския закон за ... Стъпки в производството по несъстоятелност: Каква е ролята на синдика? Синдикът е едноличен или колективен орган, който по закон е оправомощен да извършва различни дейности, свързани с ... Днес Търговската колегия прие: „В производството по предявени искове по чл. 59, ал. 3 и ал. 5 от Закона за банковата несъстоятелност надлежни страни са синдикът на обявената в несъстоятелност ... Съгласно нова алинея 2 се предполага, че търговецът не е в състояние да изпълни изискуемо задължение по ал. 1, ако преди подаване на молбата за откриване на производството по несъстоятелност ......