Безплатна електронна библиотека

Международно частно право – част I (граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура) / 8. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,4
ISBN: 9786192260019
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Насладете се да четете Международно частно право – част I (граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура) / 8. издание epub книги безплатно

Описание:

Съставителство и въведение от Боряна МусеваСборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с международен елемент.Поместени са извлечения от Договора за функционирането на Европейския съюз, от Конституцията на Република България и от Гражданския процесуален кодекс.Включен е Кодексът на международното частно право, анотиран с вътрешни препратки, препратки към основни международни и специални вътрешни източници на международното частно право, както и бележки с допълнителни информативни пояснения.Сборникът съдържа и осем регламента на ЕС - относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, относно приложимото право към договорни задължения, относно приложимото право към извъндоговорни задължения, за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, за създаване на процедура за европейска заповед за плащане, за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес, за запор на банкови сметки и относно производството по несъстоятелност. Поместено е извлечение от новата Луганска конвенция, която урежда компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела в отношенията между държавите - членки на ЕС, включително Дания, и Норвегия, Исландия и Швейцария, както и Хагската конвенцията относно споразуменията за избор на съд.В края на изданието е поместено информационно приложение, съдържащо списък и данни за публикацията на основните многостранни международни източници, на договорите за правна помощ, по които Република България е страна, и на актове на правото на ЕС.

...ародно частно право - част i (граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура) 6 ... Международно Частно Право - Част I ... . издание - към 10 март 2012 г. - Съст. Боряна Мусева онлайн книжарница за книги 9. издание към 25 септември 2018 г. Съставителство и въведение от Боряна Мусева.Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложи ... Лекции по Международно частно право - МЧП 2015г. | Вили Дацов ... . Съставителство и въведение от Боряна Мусева.Сборникът представя уредбата на международната компетентност, приложимото право и екзекватурата по граждански и търговски дела с ... 25. Обща международна компетентност по граждански и търговски дела с презгранични последици, вкл. дела за несъстоятелност, според актове на Международното частно право на ЕС. 26. 9. ИЗДАНИЕ КЪМ 25 СЕПТЕМВРИ 2018 г. ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА - МЕЖДУНАРОДНА КОМПЕТЕНТНОСТ, ПРИЛОЖИМО ПРАВО И 7. Историческо развитие на българското международно частно право - позитивно право, наука, по-видни автори. Международното частно право и Европейската интеграция на Република България. 8. граждански и търговски дела. 2. Регламент (ЕО) № 593 2008 РИМ i, относно приложимото право за договорни задължения. 3. Регламент (ЕО) № 861/2007 за създаване на европейска 7. издание. език: български. жанр: правна литература. формат: 84 х 108 / 32 (джобен) страници: 488 (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) Вл. Кутиков, Международно частно право на НР България, трето основно преработено и допълнено издание, София, 1976 г. 2. Вл. Кутиков, Международно частно право на НР България,Обща част, нова Има и една статия на Боряна Мусева, която горещо препоръчвам (за международната компетентност по граждански и търговски дела). 25 Обща международна компетентност по граждански и търговски дела с презгранични последици , вкл . дела за несъстоятелност , според актове на Международното частно право на ЕС . МЧП е клон на националното право, т.е. това на Република България, чийто норми уреждат: 1) частно правни отношения с международен елемент; 2) основанията за международната компетентност българските съдилища и други ... 8: 2003-01-23: 427: 2007-02-25: Международно частно право — част i (граждански и търговски дела — международна компетентност, приложимо право и екзекватура) колектив: СИБИ: 320: 8: 2007-03-04: 428: 2002-10-16 Брачни и семейни правоотношения в международното частно право Приложимо право към сключването на брака (форма, условия, установяване на липса на пречки). Компетентни органи според КМЧП. Васил Пандов е доктор по право, главен асистент по международно частно право в Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски", адвокат към Софийската адвокатска колегия. Заобикалянето на закона е сред "общите" институти на международното частно право, но същевременно то има корени и в общата теория на правото и общата част на гражданското право. Търсене на: компетентност. във всич...