Безплатна електронна библиотека

Списание Ius Romanum - Commercium (бр. 1/ 2016) - Екатерина Матеева, Малина Новкиришка-Стоянова, Анелия Мингова, Венцислав Петров, Димитър Стоянов, Павел Сарафов, Валентин Брайков, Габор Хамза, Ханс Анкум, Хуан Мигел Албукурке Сакристан, Мария Игнатович,Мария Костова, Константин Танев, Люба Радулова,

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,21
ISBN: 2367-7007
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Екатерина Матеева, Малина Новкиришка-Стоянова, Анелия Мингова, Венцислав Петров, Димитър Стоянов, Павел Сарафов, Валентин Брайков, Габор Хамза, Ханс Анкум, Хуан Мигел Албукурке Сакристан, Мария Игнатович,Мария Костова, Константин Танев, Люба Радулова,

Тук ще намерите книгата Списание Ius Romanum - Commercium (бр. 1/ 2016) pdf

Описание:

В настоящия брой на списанието IUS ROMANUM са включени статии на участниците в научен колоквиум с международно участие на тема: „Римско и съвременно търговско право“. Представени са основните концепции по въпросите за съществуването на римско търговско право и връзката му с банковото право на Древния Рим, за влиянието му върху различни съвременни институти на търговското право, за процесуалната защита на търговците и пр. С преводана български език сме се опитали да дадем възможност на всеки, който се вълнува от темата, да се докосне до реалните измерения на римскоправната и съвременната доктрина за COMMERCIUM.Изборът на темата има и едно персонално измерение, изпълнение на един колегиален дълг към нашия колега доц. д-р Румен Чолов. През 2014 г. се навършиха 65 години от неговото рождение, а през 2005 г. той ни напусна завинаги, оставяйки недовършена една идея за преподаване и развитие на Римското право, свързана със съвременните интереси и изисквания. В края на 90-те години на миналия век доц. Чолов за пръв път постави в академичните среди и в публичното пространство темата за приемствеността на римскоправните институти в съвременното търговско и банково право – години преди в България да се създаде новата правна уредба на тези отношения. Неговите лекции по програмите на Българското национално радио привлякоха голям интерес към тази проблематика.

...- деп. в 3 екз. НОВО ЗАГЛАВИЕ ISSN C633-6094 65 ... store.bg - Ius Romanum - Commercium - Брой 1 / 2016 г ... ... . Journal of Chemical Technology and Metallurgy, 2/16 - деп. в 3 екз. 66. Men's Health България, 38-41/15 67. National Geographic, септември ... кабинет 308, тел: 02 / 9308 269. Малина Николова Новкиришка- Стоянова е преподавател по Римско право в Юридическия факултет на СУ от 1988 г. и до момента. Брой 1-3, 2016/2017 г., Йочев ... store.bg - Ius Romanum - Commercium - Брой 1 / 2016 г ... ... . и до момента. Брой 1-3, 2016/2017 г., Йочева, К. Общество на народите и Организация на обединените нации - сравнителен анализ на правната уредба, с. 20-31, 1. Йочева, К. Агенциите на Европейския съюз в Юбилеен сборник (15 г.) на Департамент „Право", НБУ и Фенея, 2006, с. 346-383, Юридически св ят, бр.1/2008, ... бр. 97 от 6 Декември от 2016 ... е л. списание ius romanum, 2/2015. [2.] От 2015 г. Тихомир Рачев е един от научните секретари на „ius romanum" - електронно списание за римско право и римскоправна традиция. От 2018 г. е асистент в Софийски университет. Ius abutendi - право на разпореждане (прехвърляне на собственост) ... Praescriptio longitemporis - предписание за дългото време,10 г.за недв.имот в 1 провинция, 20г.в различни провинции ... Res extra commercium - вещи извън ... distincta, agris termini positi, aedificia collocata, commercium, emp-tiones uenditiones, locationes conductiones, obligationes institutae: exceptis quibusdam quae iure ciuili introducta sunt. («Гермогени-ан в 1-ой книге «Краткого изложения права». Этим правом Правни факултет Универзитета у Београду . и клуб. forvm romanvm. позивају вас. на предавање Игра Imperium Romanum - это градостроительный симулятор десятилетней давности, который позволяет ... -ius превод на речника латински български на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици. Първообразът на производството по несъстоятелност в правото на Древния Рим и неговото историческо развитие в Европа. - В: IUS ROMANUM: Commercium.2016 (1). С., Сиела, 2016. Тянкова, Янка. ius civile. Материал из Викисловаря ... Содержание. 1 Латинский. 1.1 Тип и синтаксические свойства ... 2016 View of Forum Romanum 02.jpg 2592 × 1944; 2,96 Мб 2017-05-08 Forum Romanum.jpg 8052 × 3468; 7,73 Мб 500px photo (79604137).jpeg 2048 × 1365; 633 Кб подобни партньори намира в Тълкувателно решение № 1/2016 г. по тълк. дело № 1 от 2016 на ОСНГТК на ВКС и Решение №65/18.05.2015 по дело №7088/2014 на ВКС, ГК, ii г.о....