Безплатна електронна библиотека

Одитинг - Али Вейсел

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,19
ISBN: 9789542822394
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Али Вейсел

Насладете се да четете Одитинг Али Вейсел epub книги безплатно

Описание:

Дисциплината Одитинг е една от основните счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват по нея, са необходими за упражняване на всички професии в областта на счетоводството. Теоретичните постановки на одита и одитния процес трябва да се познават от всички одитори в публичния и частния сектор, органите по приходите на НАП, инспекторите на Държавната финансова инспекция, финансовите директори и другите специалисти в областта на счетоводството.Съдържанието на учебника се фокусира върху процеса на финансовия одит, но разглежданите процедури са подходящи за използване във всички одити в областта на счетоводството. Част от тях могат да се прилагат и при другите икономически одити, сред които са одитът на човешките ресурси и маркетинговият одит.Учебникът съдържа голям брой примери, таблици, схеми и приложения с паркическа насоченост.За автораАли Вейсел завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, направление „Одитинг“.От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”.Има над 50 научни публикации по счетоводство и одит.

... създадено с Решение № 1/28 ... Одитинг — Википедия ... .07.1999 г. по ф.д 9573/1999 г. на СГС вписано в Регистъра за търговски дружества по законите на Република България под № 51707, том 562, стр.172, като дружество с ограничена отговорност с ... Одитинг - финансов одит на Али Вейсел сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. Обяви за работа от Атлас ... Одитинг | Лекции по Икономика ... . Обяви за работа от Атлас Одитинг ООД. Адрес: гр. София, ул. Твърдишки проход 23, ет.3, офис 10-11 На 15 ноември от 16.00 ч. в аула „Максима" ще бъдат връчени дипломите на випуск 2019, специалност „Финансов контрол" - ОКС „бакалавър", редовно обучение, и специалности „Финансов контрол и финансово право", „Одитинг ... БОНЕВ СОФТ ОДИТИНГ ООД | Софтуер - Варна, ул. Христо Попович №3, ет. 1, офис 2, Проектиране и разработка на специализиран софтуер - Интернет портални решения, системи за управление на риска, платформи за електронно ... Али Вейсел е роден в град Бургас. Има бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол". От 2011 г. е доктор по икономика (Одитинг). Фирма ТРЕНЧЕВ ОДИТИНГ И КОНСУЛТИНГ ЕООД на латиница "schet consulting ltd" с ЕИК/ПИК 203139007 е основана на 11 Юли 2014 година с правна форма "Еднолично дружество с ограничена отговорност" или на кратко "ЕООД". Настоящият учебник е предназначен за студентите от икономическите специалности, които изучават дисциплината Одитинг (Финансов одит). В него систематизирано се представя теорията и практиката на одита. "Няколко въпроса по одитинг", второ преработено и допълнено издание. Рецензенти: проф. д-р ......