Безплатна електронна библиотека

Одитинг - Али Вейсел

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,25
ISBN: 9789542822394
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Али Вейсел

Насладете се да четете Одитинг Али Вейсел epub книги безплатно

Описание:

Дисциплината Одитинг е една от основните счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват по нея, са необходими за упражняване на всички професии в областта на счетоводството. Теоретичните постановки на одита и одитния процес трябва да се познават от всички одитори в публичния и частния сектор, органите по приходите на НАП, инспекторите на Държавната финансова инспекция, финансовите директори и другите специалисти в областта на счетоводството.Съдържанието на учебника се фокусира върху процеса на финансовия одит, но разглежданите процедури са подходящи за използване във всички одити в областта на счетоводството. Част от тях могат да се прилагат и при другите икономически одити, сред които са одитът на човешките ресурси и маркетинговият одит.Учебникът съдържа голям брой примери, таблици, схеми и приложения с паркическа насоченост.За автораАли Вейсел завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ съответно през 2006 г. и 2007 г. През 2011 г. му е присъдена образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“, направление „Одитинг“.От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. През 2009 г. придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор от Министерството на финансите. От 2011 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители. Упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия.От 2012 г. е преподавател по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София.От 2014 г. е доцент по „Счетоводство и одит”.Има над 50 научни публикации по счетоводство и одит.

...ица Сиела Безплатна доставка над 40 лв ... Одитинг — Википедия ... . Тест по дисциплината одитинг за трети курс. Всички въпроси имат само един верен отговор. ОДИТИНГ - АЛИ ВЕЙСЕЛ - СИЕЛА е част от академичния раздел на библиотеката. Вижте актуална цена и кратко резюме във framar.bg. Дисциплината Одитинг е една от осн ... Одитинг | Лекции по Икономика ... .bg. Дисциплината Одитинг е една от основните счетоводни дисциплини и знанията и уменията, които се придобиват по нея, са необходими за упражняване на всички професии в областта на ... Функциите и задачите на СПЕ са свързани с прилагането на Професионално-етичния кодекс. ИДЕС в България е приел като свой Професионално-етичния кодекс на Международната Федерация на Счетоводителите (МФС)... За да отговорим как се третират дистанционните продажби според закона първо е нужно да отговорим на въпроса какво е дистанционна продажба.Дистанционна продажба имаме тогава, когато ДЗЛ (данъчно задължено лице) от ... Счeтоводство и одитинг. Информация Курсове Документи и срокове Такси Процесът на формиране на устойчиви теоретични знания и професионални компетенции в областта на счетоводството и одита ... Дисциплината Одитинг (Auditing) е една от основни­те счетоводни дисциплини, заедно с Финансово счетовод­ство (Financial Accounting), Управленско счетоводство (Management Accounting) и Данъчно облагане (Taxation). Одитинг - Али Вейсел - книга. Учебник е предназначен за студентите от ико­номическите специалности, които изучават дисциплината Одитинг (Финансов одит). В него систематизирано се представя теорията и практиката на ... Финкомекс Одитинг ООД е специализирано одиторско предприятие, универсален правоприемник на Финкомекс ООД, регистрирано в Софийски Градски Съд през 1993 г. Дружеството е специализирано одиторско предприятие, вписано ... Това са лекции по одитинг от УНСС. материали. материали 225,236 презентации 48,928 учители 1,246 домашни ... направление „Одитинг". От 2005 г. до 2012 г. работи последователно като счетоводител, ...