Безплатна електронна библиотека

Данъчното законодателство 2017 - Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за акцизите и данъчните складове - Христо Досев; Любка Ценова

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,53
ISBN: 9786199044247
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Христо Досев; Любка Ценова

Насладете се да четете Данъчното законодателство 2017 - Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за акцизите и данъчните складове Христо Досев; Любка Ценова epub книги безплатно

Описание:

...е преходни и заключителни разпоредби внасят изменения и в редица ... 【Данъчното законодателство 2017 - Закон за корпоративното ... ... ... Данъчното правило за облагане при напускане е разписано в чл. 5 на Директива (ЕС) 2016/1164.Съгласно разпоредбата на чл. 11, параграф 5 на Директивата, държавите членки следва да приемат и ... Чрез предложения ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акц ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Чрез предложения ЗИД на ДОПК се правят промени и в Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за местните данъци и такси, Закона за данък ... - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49, в който съдържанието на биоетанол с код по КН 2207 20 00 и съответстващ на изискванията на чл. 26 ... Данъчното законодателство 2017 - Закон за корпоративното подоходно облагане. Закон за акцизите и данъчните складове На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотивите към него. Проектът на ... На 05.12.2017г. в брой 97 на Държавен вестник беше публикуван Закон за изменение и допълнение на Закон за данък върху ... Закона за акцизите и данъчните складове, ... включително и към тази за 2017 г. За пример той даде именно Законът за корпоративното подоходно облагане, заради измененията в който има над 40 публикации в Държавен вестник от 2010 година насам. Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 ... Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане е изготвен във връзка с необходимостта от въвеждане в националното данъчно законодателство на ... Министерството на финансите публикува проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане.Проектът е изготвен във връзка с необходимостта от пълно въвеждане в националното ... На интернет страницата на Министерството на финансите е публикуван за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане и мотивите към него. Проектът на ... Правителството одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). С него се въвеждат в националното данъчно законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/1164 ... Предложенията за промени са свързани с въвеждане в ЗДДС на разпоредбите на Директива (ЕС) 2018/1910 на Съвет...