Безплатна електронна библиотека

Принципи на Българското Екологично Право - Георги Пенчев

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,15
ISBN: 9789549275698
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Пенчев

Тук ще намерите книгата Принципи на Българското Екологично Право pdf

Описание:

Книгата е посветена на един от фундаменталните проблеми на екологичното право, а именно неговите принципи. Същевременно проблемът за принципите на правото има както общотеоретична значимост, така и теоретична и практическа значимост за отделните отрасли на правната система на национално, регионално и международно равнище. Съдържанието включва увод, три глави, заключение и библиография. Вниманието е насочено към принципите на правото в общотеоретичен контекст, както и към отделни принципи на българското екологично право, на правото на Европейския съюз и на международното екологично право в светлината на международните договори с участието на Република България. Изданието представлява несъмнен интерес не само за студентите, но и за учените и практикуващите специалистиЗа автора:Георги Пенчев е професор по екологично право и доктор по право в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Води лекционни курсове по учебната дисциплина “Екологично право” в Юридическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” и Биологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. Водил е такива лекционни курсове в Бургаския свободен университет, Варненския технически университет, Русенския университет “Ангел Кънчев”, Академията на МВР и Биологическия факултет на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор е на 8 книги и над 200 статии, предимно в областта на екологичното право.

...към задълбочен анализ на принципите на правото в общотеоретичен контекст, както и към отделни принципи на българското екологично право, на правото на Европейския съюз и на ... PDF СПЕЦИАЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА ... ... ... Специфичен клон на нашето право, уреждащ специфични обществени отношения, които обаче не могат да бъдат изолирани от другите такива. Но все пак то си е самостоятелен клон на правото. ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ, ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО, СОФИЯ, ФОНДАЦИЯ „ГРАЖДАНИ НА НОВАТА ЕПОХА", 2017, 350 С. на първичното ... PDF ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЕКОЛОГИЧНОТО ПРАВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ... . Но все пак то си е самостоятелен клон на правото. ГЕОРГИ ПЕНЧЕВ, ПРИНЦИПИ НА БЪЛГАРСКОТО ЕКОЛОГИЧНО ПРАВО, СОФИЯ, ФОНДАЦИЯ „ГРАЖДАНИ НА НОВАТА ЕПОХА", 2017, 350 С. на първичното право. На следващото, по-ниско равнище се намира вторичното право: то е валидно само при условие че съответства на правните актове и споразумения, които имат предимство. ЦЕЛИ Специфичен клон на нашето право, уреждащ специфични обществени отношения, които обаче не могат да бъдат изолирани от другите такива... 59. Основи на международното екологично право. Понятие, източници и принципи. Обекти, защитени от международното екологично право. 60. Международно хуманитарно право. Abstract. The article analyses the reflection of the digitalization on the labour-law principles and the necessity of their further development in the new social environment. Base източник на българското екологично право е чл . 5, ал . 4 от Конституцията на Република България ( КРБ - ДВ , бр . 56 от 1991 г., изм . и доп .), а в тази насока 1. Пенчев Г., Екологично право, С., 2011 2. Пенчев, Г., Сближаване на българското с европейското право по опазване на околната среда в ... Развитие на българското природозащитно законодателство 3 ... Направен е опит за кратко и съдържателно разглеждане на темите от общата част на българското екологично право при отчитане на обстоятелството, че проблемите на международното публично ... Фондация "Граждани на Новата епоха" издаде нова книга, с автор проф. д-р Георги Пенчев и със заглавие "Принципи на българското екологично право". 62.Основи на международното екологично право. Понятие, източници и принципи. Обекти, защитени от международното екологично право. 63.Международно хуманитарно право. българското екологично право за тяхното разрешаване , както и някои по - основни понятия в областта на екологията . "Георги Пенчев, Принципи На Българското Екологично Право, София, Фондация „Граждани На Новата Епоха", 2017, 350 С," Revista Europea de Historia de las Ideas Políticas y de las Instituciones Públicas, Servicios Académicos Intercontinentales SL, issue 10, March. екологично право превод на речника български френски на Glosbe, онлайн речник, безплатно. Преглед на milions думи и фрази на всички езици....