Безплатна електронна библиотека

Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55-62) - Константин Кунчев съставител

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,42
ISBN: 9786192260323
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Константин Кунчев съставител

Насладете се да четете Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част IV Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55-62) Константин Кунчев съставител epub книги безплатно

Описание:

В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която разглежда проблемите в тази област. Включената съдебна практика обхваща актове, постановени в периода 1952–2016 г.: тълкувателни решения и постановления на Пленума на ВС; тълкувателни решения на ВС и ВКС; решения на ВКС, постановени по реда на чл. 290 ГПК, както и други съдебни актове.В четвъртата от тематично обособените части подробно се обръща внимание на неоснователното обогатяване и на воденето на чужда работа без пълномощие (чл. 55–62 ЗЗД). Поместените решения засягат основни въпроси на облигационното и търговското право и свързаните с тях проблеми от вещното, семейното, наследственото право и гражданския процес. Подредбата на решенията следва систематиката на ЗЗД, като към всяка разпоредба са поместени избрани извадки от решения и е изведен спорният въпрос, по който се търси разрешение. Целта на възприетия подход е по-лесно и бързо читателят да може да се ориентира в търсенето на отговор по определен практически казус, доколкото утвърденото тълкуване на разпоредбите на закона намира приложение при сходни хипотези и проблеми. Изданието се стреми да бъде от полза на широк кръг практикуващи юристи, както и на студентите по право.

...е (чл.55-62) интернет книжарница "Нова звезда" Закон за задълженията и договорите ... 【Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . Задължителна съдебна практика Част 4: Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55 - 62) Константин Кунчев Сиби Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика Част 4: Неоснователно обогатяване. Водене на ч ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна ... ... . Задължителна съдебна практика Част 4: Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55 - 62) Константин Кунчев Сиби Задължителна съдебна практика. Част ii ... съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите, като в допълнение е посочена и правна литература, която ... Законът за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите отмени някои от тези текстове (чл. 3-7 например), други - измени (чл. 8, 9, 26 и др.) - и добави три нови: чл. 20а, чл. 114, ал. 4 и ... Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55-62) В сборника е събрана и систематизирана задължителна съдебна практика по тълкуването и прилагането на Закона за задълженията и договорите ... Закон за задълженията и договорите ... Водене чужда работа без пълномощие . Член 60. Който предприеме управлението на работа, за която знае, че е чужда, без да е натоварен, длъжен е да се грижи ... Правото - съдебна практика, теория и казуси.3,8 хил. харесвания.Страница за интересни съдебни решения, казуси от адвокатската практика и теорията, свързана с тях. Закон за задълженията и договорите . Чл. 2 Тълкувателно решение № 26 от 19.vi.1972 г., ОСГК на ВС Чл. 8 Решение № 151 от 4.iii.1992 г., i г. о. Чл. 9 ... iv г. о. на ВКС, докладчик зам.-председател на ВКС Благовест ... Закон за задълженията и договорите. Задължителна съдебна практика. Част iv Неоснователно обогатяване. Водене на чужда работа без пълномощие (чл. 55-62) Правото - съдебна практика, теория и казуси shared a post. Закон за задълженията и договорите - ИК "Труд и право" ... на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите 1 3.Закон за задълженията и договорите:Задължителна съдебна практика и дру-ги съдебни актове:Част 4.:Неоснователно обогатяване.Водене на чужда работа Закон за задълженията и ... Водене чужда работа без пълномощие ... Форма на договорите Чл. 442. (Нов - ДВ, бр. 19 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 42 от 2005 г.) 6. Суброгация, прехвърляне на вземания ... Правилата, уреждащи наемните отношения, се съдържат в Закона за задълженията и договорите, който не прави разлика в предмета на договора за наем, докато Германския граждански законник (Bürgerliches Gesetzbuch, накр. Закон за за...