Безплатна електронна библиотека

Гражданска регистрация на лицата / 11. издание

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,61
ISBN: 9786192261368
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Можете да изтеглите книгата Гражданска регистрация на лицата / 11. издание във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство.Поместени са и Законът за чужденците в Република България и Законът за убежището и бежанците.Текстовете са анотирани с препращания между правни разпоредби, включени в сборника, и към други нормативни актове.

...рта на адрес на който не живее от 10г ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... .Адреса е жк.Люлин бл.502бхБет7ан100 в същото време живее с майка си и сестра си в соц,общежития на Люлин. Гражданска регистрация на лицата 2 03 С05 11. издание към 10 октомври 2019 г. Представена е законовата уредба на гражданската регистрация на физическите лица в Република България, придобиването, загубването и ... · Източник на данните за мигрирал ... Гражданска регистрация на лицата ... ... · Източник на данните за мигриралите лица е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН). ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ НА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ... Документи за самоличност на лицата сключващи граждански брак ... ЗМДТ чл.110 ал.1 т.6 т.11, Наредба РД 02-20-6/24.04.2012 г ... (2) Гражданска регистрация е вписване на събитията раждане, брак и смърт в регистрите за гражданско състояние и вписване на лицата в регистрите на населението. Държавен вестник, официално издание на Република България. „(10) Броят на лицата, които могат да се регистрират по постоянен и/или настоящ адрес на адреса на едно жилище, не може да надвишава двукратния брой на лицата ... Гражданска регистрация на лицата. издателство: СИБИ isbn: 978-954-730-921-. започната: 2015-01-19. завършена: 2015-01-21 11. издание към 10 октомври 2019 г. Представена е законовата уредба на гражданската ... В представите на повечето български шофьори задължителната "Гражданска отговорност" не е застраховка, а по-скоро досаден данък върху колата им. ЗАКОН за политическа и гражданска реабилитация на ... лишените от право на пенсия; 11. (нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) осъдените от Върховния съд, Трето наказателно отделение, по ... регистрация до 1 ... Гражданска регистрация на лицата. издателство: СИБИ isbn: 954-730-276-. започната: 2005-08-26. завършена: 2005-09-01 Застрахователно посредническата услуга на www.broko.bg се предоставя от Евита М брокер ООД- търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК200495717, с удостоверение за регистрация 198-ЗБ/ 30.11.2009г. на Комисия за ... Правно основание: Закон за гражданската регистрация, ЗБДС, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ - чл. 138, ал. 1 и ...