Безплатна електронна библиотека

Субективно право и субективни трудови права - Васил Мръчков

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2017
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,69
ISBN: 9786192260347
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Васил Мръчков

Насладете се да четете Субективно право и субективни трудови права Васил Мръчков epub книги безплатно

Описание:

Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото – субективното право и субективните права. Те са винаги желани и афиширани, но невинаги постижими и гарантирани. Книгата се състои от две части. Първата част е посветена на общото учение за субективното право – от неговия зародиш в римскоправната акция, от която след хилядолетна еволюция през ХІХ век се извежда и обособява субективното право. Оттогава насам субективните права неудържимо се развиват и проникват в цялото обективно право, включително и в публичното.Това са: правото на гражданите на собственост, на наследяване, на облигационни права, на духовна изява като творци, на участие в държавните дела и т.н. Втората част е посветена на субективните трудови права.Тя започва с изграждането на общото понятие за субективно трудово право и продължава с видовете индивидуални и колективни субективни трудови права на работника и на работодателя: на труд, справедливо възнаграждение; управление на трудовия процес, уволнение; сдружаване, участие в тристранно сътрудничество, колективно преговаряне и др. В книгата е проучена и анализирана богата съдебна практика на Върховния касационен съд. Субектите на субективни права трябва да водят борба за своите права: за благото, което им носят, и за човешкото достойнство, което утвърждават. Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикалисти, научни работници и студенти по право, както и за всички, които се интересуват от субективните си права и тяхната защита.

... трудови права, Сиби, Автор: Васил Мръчков, Цена: 22,00 лв ... Субективно право и субективни трудови права ... . - Ниска Цена, Безплатна и Бърза Доставка На същите категории работници и служители, които имат право на ползване на платен годишен отпуск в посочения от тях период, чл. 173а, ал. 2 КТ предоставя и едно изцяло ново субективно ... 8. Видове субективни права. | Лекции по Право ... . 173а, ал. 2 КТ предоставя и едно изцяло ново субективно трудово ... Субект на правото представлява отделен човешки индивид или определена форма на социална колективност, които въз основа на действащото право могат да бъдат носители на юридически права и задължения... Раздел vi Субективно право и правоотношение ... съществуващи субективни права и т.н. В прецедентните правни системи субективните права по правило получават детайлна формулировка и защита ... Цена: 22.00 лв. Книга. На немските юристи от xix в. се признава заслугата, че са въвели като ключово понятие в съвременната юриспруденция „субективните права". Те са предизвикали и нестихващия спор какво лежи в ... Обективно и субективно вещно право (стр.4) 3. ... Определение и характерни особености на вещните . субективни права (стр.7 - 10) ... • вещни и трудови права. - По своята правна същност отпускът по чл. 157, ал. 1, т. 5 КТ е субективно право на работника (служителя), което той придобива и може да упражни след като е избран по определения от закона ред, да е. Субективно право и субективни трудови права. ... Критичен преглед на практиката на Върховния касационен съд по трудови спорове + cd ... Право и права УИ "Св. Климент Охридски" Цена: 30. 00 лв. ... Субективно право и субективни трудови права ... Субективно право и субективни трудови права ... Субективно право и субективни трудови права Автор: Васил Мръчков Цена: 18.70 лв. Отстъпка: 3.30 лв. (15.00 %) Книгата е предназначена за съдии, адвокати, работодатели, синдикалисти, научни работници и студенти по право, както и ... Субективно право и субективни трудови права. Книгата е посветена на един от ключовите въпроси на правото - субективното право и субективните права. 4.Субективно право, чието възникване, упражняване, погасяване или прекратяване следват възникването, упражняването, погасяването или прекратяването на други субективни права: Субективно право и субективни трудови права ... Право и права УИ "Св. Климент Охридски" Цена: 30. 00 лв. Субективно право и субективни трудови права ... (например: правото на собственост, като основно субективно право се реализира чрез производните субективни права : владеене, ползване и разпореждане)....