Безплатна електронна библиотека

Закон за марките и географските означения

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,96
ISBN: 954-741-028-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

книги Закон за марките и географските означения epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...а т.нар. "опозиционна система" през 2011 г ... PDF ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ ... . и транспонира Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския ... В брой 98 от 13 декември 2019 г. на Държавен вестник е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който беше приет от Народното събрание на 28 ноември 2019 година. Закон за марките и географските означ ... ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ - Нормативни ... ... . Закон за марките и географските означения Обн., ДВ, бр. 81 от 14.09.1999 г., в сила от 15.12.1999 г., попр ... Парламентът прие окончателно напълно нов Закон за марките и географските означения. От деня на влизането му в сила се прекратяват регистрациите на географските означения за спиртни ... На 16.12.2019 г. влезе в сила новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО). Част от промените спрямо предходния закон са свързани с въвеждането на разпоредби на Директива (ЕС) 2015/2436 на ... 5.1 Регистрациите на географските означения по отменения Закон за марките и географските означения за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008, за продукти по чл. 92 ... Отбелязва се, че действащият Закон за марките и географските означения (Обн. ДВ. бр. 81 от 1999 г., попр. бр. 82 от 1999 г., посл. изм. и доп. бр. 61 от 2018 г.) все още запазва закрилата на географските ... След като през 2011 година беше въведена така наречената „опозиционна система", с което беше извършена най-голямата реформа в областта на търговските марки, през 2019 година предстоят нови фундаментални изменения в ... Становище на АОБР относно Проект на Закон за марките и географските означения. ... че внесеният на 06.06.2019 г. в Народното събрание нов Закон за марките и географските означения сериозно ще ... В бр. 98 на Държавен вестник от 13.12.2019 г. бе обнародван нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който отменя изцяло действащия досега закон. Законопроект за приемане на нов Закон за марките и географските означения 14.06.2019 В началото на месец Юни, в Народно събрание беше внесен за обсъждане Проект на изцяло обновения Закон за ... Патентното ведомство: Таксата от 400 лв. се дължи. От влизане в сила на новия Закон за марките и географските означения до момента има издадени над 200 решения за регистрация на марки, по които е била надлежно платена ... По чл.12, ал.4 и чл.36, ал.7 от проектът на нов закон за марките и географските означения. - Чл.12, ал.4 от проектът, предлагаме текстът да се измени: „При опозиция, подадена от действителния ... До Министерски съвет на Република България СТАНОВИЩЕ Относно: ПРОЕКТ ЗА ЗАКОН ЗА МАРКИТЕ И ГЕОГРАФСКИТЕ ОЗНАЧЕНИЯ От: Сдружение „ИНСТИТУТ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ИНОВАЦИИ (ИСИ ИНСТИТУТ)" Сдружение ... Проект на Закон за марките и географските означения. Изготвянето на проект на нов Закон за марките и географските означения (ЗМГО) е във връзка с изпълнението на ангажиментите на Република България като държава ......