Безплатна електронна библиотека

Правилник за прилагане на закона за Данък Добавена Стойност

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,44
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Правилник за прилагане на закона за Данък Добавена Стойност pdf

Описание:

....101 от 15 Декември Правилник за Прилагане на Закона за Данък Върху Добавената Стойностредакция от 21 ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... .12.2013 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност чл. 1 Об­щи раз­по­ред­би (чл. 2-3) Място на из­пъл­не­ние на достав­ки и на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 4-10) Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1.01.2018 г. docx / 1095.54 KB ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... . 4-10) Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове, в сила от 1.01.2018 г. docx / 1095.54 KB. Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. pdf / 12717.01 KB Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. Обсъждане от 24.01.2020 г. до 23.02.2020 г. (4) Редът и необходимите документи за прилагане на ал. 2 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона. Доставчик и получател Чл. 11. Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху ... ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност В сила от 01.01.2007 г. Издаден от министъра на финансите Направените предложения за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на ... Възможност за компенсация в случай че намалим цената на продукт, закупен от нас през последните 7 дни. Правилник за прилагане на Закона за данъка върху добавена...