Безплатна електронна библиотека

Закон за чуждестранните инвестиции. Концесиите - закон и правилник

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,8
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за чуждестранните инвестиции. Концесиите - закон и правилник pdf

Описание:

...панската дейност на чуждестранните лица и за закрила на чуждестранните инвестиции (ДВ, бр ... ЗАКОН ЗА ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИЦИИ ... . 8 от 1992 г.). (1) С този правилник се уреждат условията и редът, при които се предоставят концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 4 и за дейностите по чл. 5 от Закона за концесиите ... Закона за чуждестранните инвестиции (Д ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ ... ... . 4 и за дейностите по чл. 5 от Закона за концесиите ... Закона за чуждестранните инвестиции (ДВ, бр. 37 от 2004 г., в сила от 4.08.2004 г.) § 26. (1) Българската агенция за инвестиции е правоприемник на Агенцията за чуждестранни инвестиции. По чл. 9, ал. 3 се отнася и § Единствен от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чуждестранните инвестиции, внесен от Министерския съвет на 26.09.2003 г. Закон за концесиите: ... договор не е гарантирано възвръщането на направените инвестиции и на разходите по експлоатацията на строежа или на услугите - предмет на концесията ... Абонирайте се за Капитал. Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата. Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен: Закон за висшето образование. С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България. Закон за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) Закон за концесиите Наредба от 1994г. - наредба за регистрация и контрол на задграничните дружества с българско държавно участие. Приета е с ПМС 295 от ... Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. Предмет. Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 109 от 1996 г.) (1) Този закон урежда условията и реда за извършване на инвестиции в страната от чуждестранни лица и закрилата на тези инвестиции. Закон за концесиите. С този закон се уреждат условията и редът за предоставяне, изпълнение и прекратяване на концесии . обратно в списъка свали Свързани документи ЗАКОН за дейността на колективните инвестиционни ... засегнат от Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.; доп., бр. 34 ... § 23. Заварените към 31 декември 1998 г. производства по отменените чл. 16 и 17 от Закона за чуждестранните инвестиции (обн., ДВ, бр. 97 от 1997 г.; попр., бр. 99 от 1997 г.) се довършват по досегашния ред....