Безплатна електронна библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,23
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Тук ще намерите книгата Закон за кадастъра и имотния регистър pdf

Описание:

...ЕГИСТЪР В сила от 01.01.2001 г ... Закон за кадастъра и имотния регистър | Българското ... ... . Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ ... (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет. Научи повече за книгата ... Наредба № РД-02-20-5 от 15 декември 2016 г. за ... ... . Научи повече за книгата "Закон за кадастъра и имотния регистър 2019" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Чл. 1. Този закон урежда организацията, финансирането, създаването, воденето и ползването на кадастъра и имотния регистър. Чл. 2. (1) Кадастър е съвкупността от основни данни за Закон за кадастъра и имотния регистър. чл. 54 […] (4) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2016 г.) Измененията в кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти при отстраняване на непълнота или грешка се одобряват със ... (ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Измененията в Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), публикувани в посочения брой на „Държавен вестник", обхващат значителни части от закона. ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР. В сила от 01.01.2001 г. Обн. ДВ. бр.34 от 25 Април 2000г., изм. ДВ ... Промени и актуални въпроси в Закона за устройство на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър. Въвеждане на строежите в експлоатация. Закон за кадастъра и имотния регистър /Обн., ДВ, бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., изм., бр. 45 ... Община Русе. пл. "Свобода" 6, 7000 Русе, България . Кабинет на кмета: 082/826 100 082/881 802 E-mail: [email protected] Общи условия за използване (2) За нанасяне в кадастъра и за вписване в имотния регистър, както и за справки и услуги по чл. 55, 56 и 92 се заплащат такси в размери, определени с тарифи, одобрени от Министерския съвет....