Безплатна електронна библиотека

Властуправление и обществено развитие - Съставител Димитър Панайотов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,11
ISBN: 9786192330071
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Съставител Димитър Панайотов

Всички Съставител Димитър Панайотов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Властта се анализира като фундаментално обединяващо понятие и централна обяснителна категория в науките за обществото, институциите и човешкото поведение. Проследяват се многофакторни релации, изследвания и прогнози както по отношение влиянието на неравенствата върху демокрацията и развитието на човешкия капитал, така и по обсъждането на идеи за промяна в политиките за интегриране на обществото, възможните трансформации и иновации в управлението, носещи корективи в стратегическите визии и изискванията за управление на устойчивостта - съчетаваща ефективност, справедливост и равенство (икономически, социални и екологични аспекти). Извеждат се индикатори на таксономията на властта в условията на променящата се образователна система и настъпващата трансхуманитарна революция (Индустрия 4.0, 5.0,...). Еволюцията и трансформацията на управленските и организационните модели, поставени в среда с висока степен на неопределеност и мултикултурни измерения, е в контекста на дискусията по следните въпроси:- Какво ни дават управленските практики за „аджайл" управление с множество източници на власт и работа в самоорганизиращи се екипи?- Как се измерва продуктивността на съвременните мрежови организации?- Как традиционните управленски йерархии да се трансформират в отговорно управленско лидерство, автентично на динамиката и принципите на съвременното общество? - Дали властта и свободата биха могли да съжителстват под един и същи покрив?

...ционалната система на здравеопазването и осъществява дейности по ... Деница Николова: Предвиждаме по-широко обществено ... ... ... В периода август-ноември 2009 г. екипът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията разработи проект на Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.След ... ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАР ... КИННПОР - Начало ... .След ... ОБЩЕСТВЕНО - ИКОНОМИЧЕСКО И ПОЛИТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ СЛЕД СЪЕДИНЕНИЕТО ДО КРАЯ НА xix ВЕК. Съединението на Княжество България и Източна Румелия отбеляза нов етап в самостоятелното държавно съществуване на ... bg06rdnp001-19 - Подкрепа за местно развитие по leader (ВОМР — водено от общностите местно развитие) (8) BG06RDNP001-19.314 - МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник, Мярка 6.4.1. Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 34 от 2020 г., в сила от 09.04.2020 г.) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 13 455 690,4 хил. лв., както следва: Обществено здраве и социално развитие www.swjournal-bg.com Днес в България, обаче, след сътресенията от негативите на т.нар. здравна Въпроси и отговори по процедура bg16rfop002-1.018 „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове (РИЦ)" Въпроси и отговори по процедура bg16rfop002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери" Международната научно-практическа конференция "Власт, управление и обществено развитие" (глобални, регионални и национални перспективи) предложи разнообразие от гледни точки, базисни теоретико-приложни ... Осъдиха на пробация и обществено полезен труд 20-годишен за нарушаване на задължителната карантина ... годишна изложба на школите в Центъра за подкрепа за личностно развитие 29 юни 2020. Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.Мотиви Бургаският свободен университет организира Международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване". | Бургаският свободен университет е висше училище в град Бургас ... Ува...