Безплатна електронна библиотека

Закон за юридическите лица с нестопанска цел

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,1
ISBN: 1035348000008
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...а с нестопанска цел (ЮЛНЦ) и тяхната дейност в България за 2011 ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . Целта му е даде отговори на ясен и достъпен език на Всички юридически лица с нестопанска цел (сдружения, фондации и народни читалища) - независимо дали са в обществена или в частна полза - са длъжни да обявят Годишния си финансов отчет за 2019 г ... Съгласно § 25, ал. 1 на ЗТРЮЛНЦ, с който се правят изменения и ... ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ - Нормативни ... ... ... Съгласно § 25, ал. 1 на ЗТРЮЛНЦ, с който се правят изменения и в ЗЮЛНЦ, юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища ... Задължителна съдебна практика на Върховния касационен съд по Закон за юридическите лица с нестопанска цел, решения по чл. 290 ГПК, тълкувателни решения, постановления на пленума Чл. 12. (1) Юридическите лица с нестопанска цел могат да се преобразуват в друг вид юридически лица с нестопанска цел, да се вливат, сливат, отделят и разделят. Юридическите лица с нестопанска цел са сдружения и фондации. Юридическото лице на организацията с нестопанска цел възниква с вписването му в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел в района на окръжния съд ... От 1 януари 2018 г. Агенция по вписванията ще администрира Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. 1. Юридически лица с нестопанска цел (НПО), общи въпроси. 1.01. Правото на сдружаване. 1.02. Какво урежда Законът за Юридическите лица с нестопанска цел - видове НПО, подкрепа от държавата. 1.03. Изменението е в противоречие с останалите текстовете на ЗЮЛНЦ, които дават свобода на юридическите лица с нестопанска цел свободно определят целта си и средствата за постигането и да се ... Да се обнародва в „...