Безплатна електронна библиотека

Търговско право Общи положенияВидове търговци - Рая Илиева

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2018
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,15
ISBN: 9786191980888
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Рая Илиева

Можете да изтеглите книгата Търговско право Общи положенияВидове търговци във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Обхванати са всички въпроси на търговското право – същност на търговското право, понятие за търговец и неговите индивидуализиращи белези, видовете субекти на търговското право, търговско предприятие. Детайлно са разгледани въпросите обхващащи търговската регистрация, търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, който представлява една особеност на търговското право, обусловена от изискванията за правна сигурност на търговския обмен.Следвайки систематиката на Търговския закон, последователно са разгледани общите положения на търговските дружества, видовете търговски дружества, правният режим на преобразуване и ликвидация на търговските дружества, обединенията от търговци. В последната част, книгата обхваща въпросите свързани с правното положение наКооперацията като субект на правото и Европейското кооперативно дружество.Книгата е съобразена с най-новото законодателство, включени сапоследните промени на Търговския закон, публикувани в „Държавен вестник” изм. и доп. ДВ. бр. 15 от 16 Февруари 2018 г., както и другите закони, отнасящи се до отделните въпроси на търговското право.Книгата е предназначена преди всичко за студенти от специалност „Право”, но може да се ползва за разширяване на знанията по Търговско право и от студенти от икономическите и други специалности.Авторът се надява, че съчинението ще бъде полезно и за практикуващи юристи, защото е дадена една цялостна и пълна картина на действащото у нас Търговско законодателство и на неговото правоприлагане, освен това съдържанието е илюстрирано с богата съдебна практика.Изложението в настоящия учебник по Търговско право е съобразено с учебната програма по дисциплината „Обща теория на Търговското право” в Правно-историческия факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Въпреки това, с оглед на съдържанието му вярвам, че той ще бъде полезен и за студентите по право иот другите юридически факултети.

... и изключително важен по своето значение отрасъл на действащото обективно право ... store.bg - Търговско право - книга 1: Търговци - Поля ... ... . Учебникът "Търговско право" включва четири основни части: Общи положения Видове търговци Търговски сделки Търговска несъстоятелност Разгледани са теми, свързани с предмета и метода на търговското право, видовете ... Търговско право - възникване, тенденции за развитие, метод и принципи. Търговск ... store.bg - Книги - Търговско право ... ... Търговско право - възникване, тенденции за развитие, метод и принципи. Търговското право в ... Търговско право Общи положения Видове търговци ⚫ от Рая Илиева 【Нова звезда】 9786191980888 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Търговец в широкото си значение, използвано предимно в търговското право, е физическо или юридическо лице, което се занимава с търговия в смисъл на стопанска дейност, наричана днес също ... Лекции по търговско право -... ако нямаш Facebook или Google+ профил ТЪРГОВСКО ПРАВО І ЧАСТ ... 14.Видове търговци - класификационни критерии. Едноличен търговец ... Общи положения за търговските сделки. Злоупотреба с право. 2. Търговско право. Общи положения. Търговско представителство. Видове търговци - Учебно ... Купи онлайн Търговско право.Общи приложения. Търговско представителство. Видове търговци ... общи положения; ... Търговско право - понятие. Търговското право в правната система. ... Лица, които не са търговци 3. Вписване като търговец на лице, което не отговаря на изискванията на чл. 1 ... Георги Стефанов - Търговско право. Част 1-2. Право. Издателство Абагар - стари книги, употребявани книги, нови к...