Безплатна електронна библиотека

Коментар на Закона за данъка върху добавената стойност 2007 + CD - Ася Инджова, Благой Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,16
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Ася Инджова, Благой Иванов

Ася Инджова, Благой Иванов книги Коментар на Закона за данъка върху добавената стойност 2007 + CD epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

... върху добавената стойност В сила от 01 ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... .01.2007 г. ... залогодателя към заложния кредитор по смисъла на чл. 32, ал. 4 от Закона за особените залози. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ... документи за прилагане на ал. 2 и 3 се определят с правилника за прилагане на закона. ... по която получателят е платец на д ... Проект на Закон за допълнение на Закона за данъка върху ... ... . ... по която получателят е платец на данъка по глава осма, не ... Научи повече за книгата "Данъчното законодателство 2017 - том 1 : Част 1: Закон за данък върху добавената стойност" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. В „Държавен вестник" (ДВ) бр. 92 от 17.11.2017 г., ДВ бр. 96 от 01.12.2017 г. и ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани редица изменения на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ l 347, 11.12.2006 г., стр. 1—118) Министерският съвет прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С проекта се усъвършенства данъчното законодателство с цел отстраняване на Промени в Закона за данък върх у добавената стойност В този раздел на брой 2 на Данъчни новини за 2018 година обобщаваме по-важните промени в Зак она за данък а върху Закон за данък върху добавената стойност Коментар на промените в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 01.01.2020 г. Глава първа ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност Издаден от министъра на финансите, обн., ДВ, бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм. и ... бр. 16 от 2007 г.) За целите на ... ЗАКОН за данък върху добавената стойност Обн., ДВ, бр. 63 от 4.08.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, изм., бр. 86 от 24.10.2006 ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 26.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …, относно прилагане ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ...