Безплатна електронна библиотека

Защита на класифицираната информация - въпроси и отговори - Георги Лулучев Петришки

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,33
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Георги Лулучев Петришки

Тук ще намерите книгата Защита на класифицираната информация - въпроси и отговори pdf

Описание:

Прилагането на националната стратегия за защита на класифицираната информация като гаранция за националната сигурност и интересите на Република България, свързани с отбраната, външната политика и международните отношения в контекста на членството на страната в НАТО и ЕС, е от съществено значение за демократичното функциониране на държавата и гражданските институции. Значимостта на защитаваните национални интереси, необходимостта от адекватен и своевременен отговор на темповете и динамиката в процеса на развитие на обществените отношения в световен мащаб, определят приоритетите в дейността по осигуряване на ефективното функциониране и усъвършенстване на системата за защита на класифицираната информация. В контекста на гореизложеното, изданието "Въпроси и отговори по защитата на класифицираната информация", съставено от Георги Лулчев Петришки, акцентира върху най-съществените проблемни аспекти и актуални въпроси в една относително нова за Република България сфера - защитата на класифицираната информация, като отчита значението й в новите глобални реалности на сигурността. Изданието представлява успешен опит да бъдат обхванати проблемите, възникващи при и по повод прилагането на нормативната уредба в областта на защитата на класифицираната информация. Същевременно се надхвърля рамката на чисто теоретичното представяне на разглежданата проблематика, което отличава изданието с ценната практическа насоченост и по този начин предоставя в максимална степен информационна обезпеченост на възможно най-широк кръг от ползватели. Читателят може да намери отговори на редица въпроси: целите и принципните положения на Закона за защита на класифицираната информация, отделните видове класифицирана информация, нивата и сроковете на защита, отделните видове сигурност на класифицираната информация.

...а за рибарство и аквакултури, моля използвайте тел ... 【Защита на класифицираната информация - въпроси и отговори ... ... . 112; Прес ... ЗУТ и Законът за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ не предвиждат ред за установяване на вярна имотна граница между съседни поземлени имоти от органите на ДНСК. Законът за защита на класифицираната информация ( ... Тест върху Закона за защита на класифицираната информация ... ... . Законът за защита на класифицираната информация (ДВ, бр. 45/2002) не дава отговор на тези въпроси. Цел на информационната сигурност е постигането на: Конституцията на Република България (КРБ): чл. 41 , ал.2 КРБ- относно забраната гражданите да имат достъп до информация, която е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права. При попълване на електронно заявление и заявяване на данни за две и повече юридически лица в поле № 537 и поле № 538, следва към заявлението Б7 да приложите „обяснителна записка", свободен ... 2020-05-18 Отпадането на мерките срещу covid-19 увеличи риска за здравето на диабетиците; 2020-03-09 Драконовски мерки срещу коронавируса в Медлайн, Централ Хоспитал и Медицински център 1; 2020-03-05 Комбинираната терапия при диабет ... Въпроси и отговори ; Проект ОПАК 2 ... се предоставя по реда на Закона за защита на личните данни, Закона за защита на класифицираната информация и Закона за достъп до обществена информация. Използвайте въпроси и отговори в група на Yammer. Можете да публикувате въпроси в група на Yammer и Плакатът за въпросителни или администраторът на групата може да маркира най-добрия отговор на въпрос....