Безплатна електронна библиотека

Координиране на схемите за социално осигуряване в Европейския съюз - Благой Иванов

ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО
FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,3
ISBN: 9789543770083
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Благой Иванов

Всички Благой Иванов книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Примери и формуляриНа пръв поглед тази книга изглежда предназначена за специалистите по "Труд у работна заплата", за счетоводителите, за мениджърите по човешки ресурси и за юристите, които работят в областта на трудово-правното законодателство. Но при внимателен прочит се вижда, че въпросите, които разглежда касаят онази част от наетите и самонаетите граждани на Европейския съюз, които се възползват от правото си свободно да пътуват и да работят на територията на Обединена Европа.Настоящата книга предлага експертен коментар с примери и формуляри, както и пълните текстове на Регламентите и съпътстващите ги приложения. Направено е описание на координацията на по-важните социални рискове: здравна помощ и болест, инвалидност, пенсии, трудова злополука и професионална болест, обезщетения за безработица и семейни обезщетения. В резюме е представен и начинът за сътрудничество между администрациите за социално осигуряване на страните от Европейската общност.

...о-специално за здравното осигуряване, и да уредите този въпрос, преди да бъдете командировани в чужбина ... Координиране на схемите за социално осигуряване в ... ... . Пенсионни права в българското социално осигуряване за 2015 година ... система от национални и регионални сметки в Европейския съюз ... за съставяне на данни за пенсиите в националните сметки. ... Координиране на схемите за социално осигу ... 【Координиране на схемите за социално осигуряване в ... ... ... за съставяне на данни за пенсиите в националните сметки. ... Координиране на схемите за социално осигуряване в Европейския съюз Издателство: Аспро Автор: Благой Иванов България е пълноправен член на Обединена Европа от 1 януари 2007 г. Това е петото разширяване на Европейския съюз, с което държавите-членки стават общо 27, с общо население 493 милиона души. служат за обмен на данни между институциите за социално осигуряване в различните страни. Допълнителна информация за e-формулярите и процедурите можете да получите в глава 4. съответствие с регламенти (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (ОВ L 166, 2004 г., стр. 1; Специално издание на ... Поправка на Регламент (ЕО) № 118/97 на Съвета ОТ 2 декември 1996 г. за изменение и актуализация на регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица ... семейства, които се движат в рамките на Общността, и Регламент (ЕИО) № 574/72 за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, Схемите за социално осигуряване се финансират предимно чрез вноски, плащани от ... Принципът на свободното движение е въведен в рамките на Европейския съюз в контекста на ... Началото на ... Социално осигуряване (и данъци) - Испания Сравнение на данъците(включително осигуровките) в Испания и България Испания България Осигуровка за всички рискове (без безработица) 28,3% Няма Осигуровка за пенсия Няма 17,8% ... КСО Кодекс за социално осигуряване ... осигуряване в Р. България. НОИ администрира задължителното осигуряване за общо ... българска институция по прилагане на правилата за координиране на ......